SIST ISO 15489-1:2017

Oznaka standarda: SIST ISO 15489-1:2017
Koda projekta: 062542
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation - Records management - Part 1: Concepts and principles
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Upravljanje zapisov - 1. del: Pojmi in načela
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST ISO 15489-1:2016 angleški jezik Withdrawn SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 15489-1:2017 angleški jezik Active SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Področje projekta (angleško): This part of ISO 15489 defines the concepts and principles from which approaches to the creation, capture and management of records are developed. This part of ISO 15489 describes concepts and principles relating to the following: a) records, metadata for records and records systems; b) policies, assigned responsibilities, monitoring and training supporting the effective management of records; c) recurrent analysis of business context and the identification of records requirements; d) records controls; e) processes for creating, capturing and managing records. This part of ISO 15489 applies to the creation, capture and management of records regardless of structure or form, in all types of business and technological environments, over time.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 15489 opredeljuje pojme in načela, iz katerih se razvijejo pristopi za ustvarjanje, zajemanje in upravljanje zapisov. Ta del standarda ISO 15489 določa pojme in načela, povezana z/s: a) zapisi, metapodatki za zapise in sistemi zapisov; b) politikami, dodeljenimi odgovornostmi ter spremljanjem in usposabljanjem, ki podpirata učinkovito upravljanje zapisov; c) ponavljalno analizo poslovnega konteksta in identifikacijo zahtev za zapise; d) nadzorom zapisov; e) postopki za ustvarjanje, zajemanje in upravljanje zapisov. Ta del standarda ISO 15489 se uporablja za ustvarjanje, zajemanje in upravljanje zapisov ne glede na strukturo ali obliko zapisov v vseh vrstah poslovnih ali tehnoloških okolij prek daljšega časovnega obdobja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 15489-1:2005 - Informatika in dokumentacija – Upravljanje zapisov – 1. del: Splošno 01-sep-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi