SIST EN 15050:2007+A1:2012

Oznaka standarda: SIST EN 15050:2007+A1:2012
Koda projekta: 00229128
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Precast concrete products - Bridge elements
Naslov (slovenski): Montažni betonski izdelki - Elementi za mostove
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15050:2007+A1:2012 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton
ICS: 91.100.30 93.040
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-06
Referenčna oznaka: EN 15050:2007+A1:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to precast concrete structural elements produced in a factory and used in bridge construction, such as deck elements.Normal weight concrete elements are considered, both reinforced and prestressed; their use can be on road bridges, railway bridges and footbridges. Deck elements include both single elements from which the deck may be composed (beams, slabs, ribbed or cellular elements) and elements consisting of a segment of the entire deck. Some examples of elements dealt with are shown in Annex A. The durability aspects are also considered. This European Standard makes reference to precast elements produced in a factory or near the construction site in a place protected from adverse weather conditions. It is assumed that if the elements are not manufactured in a factory, the production conditions assure the same level of quality control as in a factory. It is assumed that the production place is protected from rain, sunshine and wind. Some of the elements are also treated in other European Standards (e.g. beams, slabs). This European Standard deals with the specific aspects related to the use of these elements in bridge construction. Foundation piles, piers, abutments, barriers, bumpers, guards, arches and" box culverts are out the scope of this European Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za montažne betonske strukturne elemente, ki so izdelani v tovarni in se uporabljajo pri gradnji mostov, kot so elementi prekladne konstrukcije. Zajeti so betonski elementi običajne teže, armirani in prednapeti; uporabljajo se lahko na cestnih mostovih, železniških mostovih in brveh. Elementi prekladne konstrukcije zajemajo posamezne elemente, iz katerih je lahko sestavljena prekladna konstrukcija (tramovi, plošče, rebrasti ali celični elementi), ter elemente iz segmenta celotne prekladne konstrukcije. !besedilo črtano. Nekateri primeri obravnavanih elementov so prikazani v dodatku A. Upoštevani so tudi vidiki trajnosti. Ta evropski standard se sklicuje na montažne elemente, izdelane v tovarni ali v bližini gradbišča na mestu, zaščitenem pred neugodnimi vremenskimi razmerami. Če elementi niso izdelani v tovarni, se predpostavlja, da pogoji proizvodnje zagotavljajo enako raven nadzora kakovosti kot v tovarni. Predpostavlja se, da je mesto proizvodnje zaščiteno pred dežjem, soncem in vetrom. Nekateri elementi so zajeti tudi v drugih evropskih standardih (npr. tramovi, plošče). Ta evropski standard obravnava specifične vidike v zvezi z uporabo teh elementov pri gradnji mostov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 15050:2007 - Montažni betonski izdelki - Elementi za mostove 01-jun-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi