SIST EN 16602-30:2018

Oznaka standarda: SIST EN 16602-30:2018
Koda projekta: JT005118
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Space product assurance - Dependability
Naslov (slovenski): Zagotavljanje kakovosti proizvodov v vesoljski tehniki - Zagotovljivost
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16602-30:2018 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.120.01 49.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Referenčna oznaka: EN 16602-30:2018
Področje projekta (angleško): This Standard defines the dependability assurance programme and the dependability requirements for space systems. Dependability assurance is a continuous and iterative process throughout the project life cycle. The ECSS dependability policy for space projects is applied by implementing a dependability assurance programme, which comprises: • identification of all technical risks with respect to functional needs which can lead to non-compliance with dependability requirements, • application of analysis and design methods to ensure that dependability targets are met, • optimization of the overall cost and schedule by making sure that:  design rules, dependability analyses and risk reducing actions are tailored with respect to an appropriate severity categorisation,  risks reducing actions are implemented continuously since the early phase of a project and especially during the design phase. • inputs to serial production activities. The dependability requirements for functions implemented in software, and the interaction between hardware and software, are identified in this Standard. NOTE 1 The requirements for the product assurance of software are defined in ECSS-Q-ST-80. NOTE 2 The dependability assurance programme supports the project risk management process as described in ECSS-M-ST-80 This Standard applies to all European space projects. The provisions of this document apply to all project phases. This standard may be tailored for the specific characteristic and constrains of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00.
Področje projekta (slovensko): Ta standard opredeljuje program za zagotavljanje zanesljivosti in zahteve za zanesljivost vesoljskih sistemov. Zagotavljanje zanesljivosti je neprekinjen postopek, ki se ponavlja skozi življenjski cikel projekta. Pravilnik o zanesljivosti ECSS za vesoljske projekte se izvaja z izvedbo programa za zagotavljanje zanesljivosti, ki obsega: • opredelitev tehničnih tveganj, povezanih s funkcionalnimi potrebami, ki lahko povzročijo neskladnost z zahtevami za zanesljivost, • uporabo analiz in metod načrtovanja, da se zagotovi doseganje ciljev glede zanesljivosti, • optimizacijo skupnih stroškov in urnika, in sicer tako, da se zagotovi: – prilagoditev pravil za načrtovanje, analiz zanesljivosti in ukrepov za zmanjšanje tveganj v skladu z ustrezno kategorizacijo resnosti, – neprekinjeno izvajanje ukrepov za zmanjšanje tveganj že v zgodnji fazi načrtovanja, zlasti pa v fazi načrtovanja. • vložke v dejavnosti serijske proizvodnje. V tem standardu so opredeljene zahteve za zanesljivost funkcij, ki se izvajajo s programsko opremo ter interakcije med strojno in programsko opremo. OPOMBA 1: zahteve za zagotavljanje izdelkov ali programske opreme so opredeljene v standardu ECSS-Q-ST-80. OPOMBA 2: program za zagotavljanje zanesljivosti omogoča podporo v procesu obvladovanja tveganja, kot je opisan v standardu ECSS-M-ST-80. Ta standard se uporablja za vse evropske vesoljske projekte. Določila dokumenta veljajo za vse faze projekta. Ta standard se lahko prilagodi posameznim lastnostim in omejitvam vesoljskega projekta v skladu s standardom ECSS-S-ST-00.

Najbolje prodajani standardi