SIST EN 62271-105:2013

Oznaka standarda: SIST EN 62271-105:2013
Koda projekta: 23367
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV (IEC 62271-105:2012)
Naslov (slovenski): Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 105. del: Kombinacije stikal za izmenični tok z varovalkami za naznačene napetosti nad 1 kV do vključno 52 kV (IEC 62271-105:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62271-105:2013 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-02
Razveljavitev: 01-apr-2022
Referenca razveljavitve: Sporocila 2022-04
Referenčna oznaka: EN 62271-105:2012
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62271 applies to three-pole units for public and industrial distribution systems which are functional assemblies of switches including switch-disconnectors and currentlimiting fuses designed so as to be capable of - breaking, at the rated recovery voltage, any current up to and including the rated shortcircuit breaking current; - making, at the rated voltage, circuits to which the rated short-circuit breaking current applies. It does not apply to fuse-circuit-breakers, fuse-contactors, combinations for motor-circuits or to combinations incorporating single capacitor bank switches. In this standard, the word “combination” is used for a combination in which the components constitute a functional assembly. Each association of a given type of switch and a given type of fuse defines one type of combination. In practice, different types of fuses may be combined with one type of switch, which give several combinations with different characteristics, in particular concerning the rated currents. Moreover, for maintenance purposes, the user should know the types of fuses that can be combined to a given switch without impairing compliance to the standard, and the corresponding characteristics of the so-made combination. A switch-fuse combination is then defined by its type designation and a list of selected fuses is defined by the manufacturer, the so-called “reference list of fuses”. Compliance with this standard of a given combination means that every combination using one of the selected fuses is proven to be in compliance with this standard. The fuses are incorporated in order to extend the short-circuit breaking rating of the combination beyond that of the switch alone. They are fitted with strikers in order both to open automatically all three poles of the switch on the operation of a fuse and to achieve a correct operation at values of fault current above the minimum melting current but below the minimum breaking current of the fuses. In addition to the fuse strikers, the combination may be fitted with either an over-current release or a shunt release.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62271 se uporablja za tripolne enote za javne in industrijske razdelilne sisteme, ki so funkcionalni sestavi stikal ter vključujejo ločilna stikala in tokovno omejilne varovalke, pri čemer lahko – pri naznačeni napetosti prekinejo kakršen koli tok do in vključno z naznačenim kratkostičnim prekinjenim tokom; – pri naznačeni napetosti vzpostavijo tokokroge, v zvezi s katerimi se uporablja naznačeni kratkostični prekinjeni tok. Ne uporablja se za varovalčne odklopnike, varovalčne kontaktorje, kombinacije za motorne tokokroge ali kombinacije enojnih stikal kondenzatorske baterije. V tem standardu se beseda »kombinacija« uporablja za kombinacijo, v kateri deli sestavljajo funkcionalni sestav. Vsaka zveza določene vrste stikala in določene vrste varovalke opredeljuje eno vrsto kombinacije. V praksi se lahko različne vrste varovalk kombinirajo z eno vrsto stikala, pri tem pa nastane več kombinacij z različnimi lastnostmi, zlasti v zvezi z naznačenimi tokovi. Poleg tega mora uporabnik za namene vzdrževanja poznati vrste varovalk, ki se lahko kombinirajo z določenim stikalom tako, da se skladnost s standardom ne zmanjša, in ustrezne lastnosti takšne kombinacije. Kombinacija stikala in varovalke je opredeljena z označbo vrste, seznam izbranih varovalk pa določi proizvajalec v t. i. »referenčnem seznamu varovalk«. Skladnost določene kombinacije s tem standardom pomeni, da je vsaka kombinacija, v kateri je uporabljena izbrana varovalka, dokazano skladna s tem standardom, Varovalke se vgradijo, ker je kombinacija varovalka - stikalo učinkovitejša pri prekinjanju kratkega stika kot pa samo stikalo. Opremljene so s strikerji za samodejno odpiranje vseh treh polov stikala pri delovanju varovalke in za zagotavljanje pravilnega delovanja pri vrednostih okvarnega toka, ki so nad najmanjšim talilnim tokom, vendar pod najmanjšim izklopnim tokom varovalk. Poleg strikerjev varovalk je lahko kombinacija opremljena s sprožnikom nadtoka ali sprožnikom soupora.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN IEC 62271-105:2020 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 105. del: Kombinacije stikal za izmenični tok z varovalkami za naznačene napetosti nad 1 kV do vključno 52 kV 05-jun-2018
Revidiran SIST EN 62271-105:2003 - Visokonapetostne stikalne naprave – 105. del: Stikala z varovalko za izmenični tok (IEC 62271-105:2002) 06-maj-2014
Nadomešča SIST EN 62271-105:2003 - Visokonapetostne stikalne naprave – 105. del: Stikala z varovalko za izmenični tok (IEC 62271-105:2002) 01-feb-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi