SIST-TS CEN ISO/TS 80004-4:2015

Oznaka standarda: SIST-TS CEN ISO/TS 80004-4:2015
Koda projekta: 00352018
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials (ISO/TS 80004-4:2011)
Naslov (slovenski): Nanotehnologije - Slovar - 4. del: Nanostrukturirani materiali (ISO/TS 80004-4:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN ISO/TS 80004-4:2015 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 01.040.07 07.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-02
Referenčna oznaka: CEN ISO/TS 80004-4:2014
Področje projekta (angleško): This Technical Specification gives terms and definitions for materials in the field of nanotechnologies where one or more components are nanoscale regions and the materials exhibit properties attributable to the presence of those nanoscale regions. It is intended to facilitate communications between organizations and individuals in industry and those who interact with them. Materials have topographical or compositional features at the nanoscale, but this is not sufficient to classify the material as nanostructured. Materials classified as nanostructured have an internal or surface structure with a significant fraction of features, grains, voids or precipitates in the nanoscale. Articles that contain nano-objects or nanostructured materials are not necessarily nanostructured materials themselves. This Technical Specification includes nanodispersion.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija podaja izraze in definicije za materiale na področju nanotehnologij, pri čemer je ena ali več komponent nanovelikosti, materiali pa kažejo lastnosti, ki jih je mogoče pripisati prisotnosti teh predelov v nanovelikosti. Namenjena je lajšanju komuniciranja med organizacijami in posamezniki v industriji ter osebami, ki stopajo v stike z njimi. Materiali imajo topografske ali kompozicijske lastnosti v nanomerilu, a to ni dovolj, da se material razvrsti kot nanostrukturiran. Materiali, ki so razvrščeni kot nanostrukturirani, imajo notranjo ali površinsko strukturo z velikim deležem lastnosti, zrn, praznin ali izločkov v nanomerilu. Izdelki, ki vsebujejo nanogradnike ali nanostrukturirane materiale, niso nujno tudi sami nanostrukturirani materiali. Ta tehnična specifikacija zajema nanorazpršenost.

Najbolje prodajani standardi