SIST EN 62282-4-102:2017

Oznaka standarda: SIST EN 62282-4-102:2017
Koda projekta: 61947
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fuel cell technologies - Part 4-102: Fuel cell power systems for industrial electric trucks - Performance test methods (IEC 62282-4-102:2017)
Naslov (slovenski): Tehnologije gorivnih celic - 4-102. del: Elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami za industrijske električne kamione - Preskusne metode zmogljivosti (IEC 62282-4-102:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62282-4-102:2017 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.070
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN 62282-4-102:2017
Področje projekta (angleško): This document covers performance test methods of fuel cell power systems intended to be used for electrically powered industrial trucks. The scope of this document is limited to electrically powered industrial trucks. Hybrid trucks that include an internal combustion engine are not included in the scope. The scope of this standard will be applicable to material-handling equipment, e.g. forklifts. This document applies to gaseous hydrogen-fuelled fuel cell power systems and direct methanol fuel cell power systems for electrically powered industrial trucks. The following fuels are considered within the scope of this standard: – gaseous hydrogen, and – methanol. This document does not apply to reformer-equipped fuel cell power systems. This document covers fuel cell power systems whose fuel source container is permanently attached to either the industrial truck or the fuel cell power system. A fuel source container of the detachable type is not permitted. This document applies to DC type fuel cell power systems, with a rated output voltage not exceeding 150 V DC for indoor and outdoor use. Fuel cell power systems intended for operation in potentially explosive atmospheres are excluded from the scope of this document. This document does not cover the fuel storage systems using liquid hydrogen. All systems with integrated energy storage systems are covered by this document. This includes systems, for example, batteries for internal recharges or recharged from an external source.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument zajema preskusne metode zmogljivosti elektroenergetskih sistemov z gorivnimi celicami, ki so namenjene za industrijske električne kamione. Področje uporabe tega dokumenta je omejeno na industrijske električne kamione in ne zajema hibridnih kamionov, ki vključujejo motor z notranjim izgorevanjem. Področje uporabe tega standarda zajema stroje za premikanje materiala (npr. viličarje). Ta dokument se uporablja za elektroenergetske sisteme z gorivnimi celicami na uplinjeni vodik in elektroenergetske sisteme z gorivnimi celicami na metanol za industrijske električne kamione. Naslednja goriva spadajo na področje uporabe tega standarda: – uplinjeni vodik, in – metanol. Ta dokument se ne uporablja za elektroenergetske sisteme z gorivnimi celicami, opremljene z reformatorjem. Ta dokument zajema elektroenergetske sisteme z gorivnimi celicami, pri katerih je posoda za gorivo trajno pritrjena na industrijski kamion ali elektroenergetski sistem z gorivnimi celicami. Uporaba posode za gorivo, ki jo je mogoče odstraniti, ni dovoljena. Ta dokument se uporablja za enosmerne elektroenergetske sisteme z gorivnimi celicami z nazivno izhodno napetostjo največ 150 V DC za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. Področje uporabe tega dokumenta ne zajema elektroenergetskih sistemov z gorivnimi celicami za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Ta dokument ne zajema sistemov za shranjevanje goriva, ki uporabljajo tekoči vodik. Ta dokument zajema vse sisteme z integriranim sistemom za shranjevanje energije. To vključuje sisteme, na primer akumulatorje za vnovično notranje polnjenje ali vnovično polnjenje prek zunanjega vira.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN IEC 62282-4-102:2022 - Tehnologije gorivnih celic - 4-102. del: Elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami za pogone, razen pogonov cestnih vozil in pomožnih elektroenergetskih enot (APU) - Elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami za električno gnane industrijske kamione - Preskusne metode zmogljivosti 26-Jul-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi