SIST EN ISO 19136-2:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19136-2:2018
Koda projekta: 00287097
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Geographic information - Geography Markup Language (GML) - Part 2: Extended schemas and encoding rules (ISO 19136-2:2015)
Naslov (slovenski): Geografske informacije - Jezik za označevanje geografskih podatkov (GML) - 2. del: Razširjene sheme in pravila kodiranja (ISO 19136-2:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 19136-2:2018 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GIG - Geografske informacije
ICS: 07.040 35.060 35.240.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-11
Referenčna oznaka: EN ISO 19136-2:2018
Področje projekta (angleško): The Geography Markup Language (GML) is an XML encoding in compliance with ISO 19118 for the transport and storage of geographic information modelled in accordance with the conceptual modelling framework used in the ISO 19100‑ series of International Standards and including both the spatial and non-spatial properties of geographic features. ISO 19136-2:2015 defines the XML Schema syntax, mechanisms and conventions that: ? provide an open, vendor-neutral framework for the description of geospatial application schemas for the transport and storage of geographic information in XML; ? allow profiles that support proper subsets of GML framework descriptive capabilities; ? support the description of geospatial application schemas for specialized domains and information communities; ? enable the creation and maintenance of linked geographic application schemas and datasets; ? support the storage and transport of application schemas and datasets; ? increase the ability of organizations to share geographic application schemas and the information they describe. Implementers may decide to store geographic application schemas and information in GML, or they may decide to convert from some other storage format on demand and use GML only for schema and data transport. ISO 19136-2:2015 builds on ISO 19136:2007 (GML 3.2), and extends it with additional schema components and requirements. NOTE If an ISO 19109 conformant application schema described in UML is used as the basis for the storage and transportation of geographic information, this part of ISO 19136 provides normative rules for the mapping of such an application schema to a GML application schema in XML Schema and, as such, to an XML encoding for data with a logical structure in accordance with the ISO 19109 conformant application schema.
Področje projekta (slovensko): Jezik za označevanje geografskih podatkov (GML) je koda XML v skladu s standardom ISO 19118 za transport in hrambo geografskih informacij, modeliranih v skladu z ogrodjem za konceptualno modeliranje, uporabljenim v skupini mednarodnih standardov ISO 19100, ki vključuje tako prostorske kot neprostorske lastnosti geografskih pojmov. Standard ISO 19136-2:2015 določa skladnjo, mehanizme in konvencije za shemo XML, ki: zagotavljajo odprto, prodajno-nevtralno ogrodje za opis geoprostorskih aplikacijskih shem za transport in hrambo geografskih informacij v shemi XML; omogočajo profile, ki podpirajo opisovalne zmožnosti podnaborov ogrodja GML; podpirajo opis geoprostorskih aplikacijskih shem za posebne domene in podatkovne skupnosti; omogočajo izdelavo in ohranjanje povezanih geografskih aplikacijskih shem ter naborov podatkov; podpirajo hrambo in transport aplikacijskih shem ter naborov podatkov; povečujejo zmožnost organizacij za skupno rabo geografskih aplikacijskih shem in informacij, ki jih opisujejo. Izvajalci se lahko odločijo in hranijo geografske aplikacijske sheme in podatke v shemi GML ali pa jih pretvorijo iz drugih formatov za shranjevanje ter uporabijo GML samo za sheme in transport podatkov. Standard ISO 19136-2:2015 temelji na standardu ISO 19136:2007 (GML 3.2) ter ga dopolnjuje z dodatnimi shematskimi komponentami in zahtevami. OPOMBA: Če je aplikacijska shema v skladu s standardom ISO 19109, opisana v obliki UML, uporabljena kot osnova za hrambo in transport geografskih informacij, ta del standarda ISO 19136 podaja normativna pravila za preslikavo takšnih aplikacijskih shem v aplikacijske sheme GML v shemi XML in kot take v kode XML za podatke z logično strukturo skladno z aplikacijskimi shemami v skladu s standardom ISO 19109.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 19136:2009 - Geografske informacije - Jezik za označevanje geografskih podatkov (GML) (ISO 19136:2007) 01-nov-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi