SIST EN 12086:2013

Oznaka standarda: SIST EN 12086:2013
Koda projekta: 00088288
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Thermal insulating products for building applications - Determination of water vapour transmission properties
Naslov (slovenski): Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu - Ugotavljanje lastnosti pri prehodu zračne pare
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12086:2013 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TOP - Toplota
ICS: 91.100.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Referenčna oznaka: EN 12086:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the equipment and procedures for determining the water vapour transmission rate, water vapour permeance and water vapour permeability of test specimens in the steady state under different sets of specified test conditions. It is applicable to thermal insulating products. It is intended to be used for homogeneous materials and for products which may contain integral skins or facings of different material(s). A material is considered to be homogeneous, with regard to mass distribution, if its density is approximately the same throughout, i.e. if the measured density values are close to its mean density. This test method is not normally used for determining the water vapour transmission properties of single, separate vapour barriers (of high diffusion resistance), such as prefabricated films, foils, membranes or sheets, due to the long duration of the test. For products with a vapour retarder or barrier with a water vapour diffusion equivalent air layer thickness sd ≥ 1 000 m (see 3.6) other test methods e.g. IR-detection can be used for measuring the single separate vapour retarder or barrier, provided that the results obtained are in the same range as the values measured in accordance with this standard. The water vapour transmission rate and permeance values are specific to the test specimen (i.e. the product) thickness tested. For homogeneous products, the water vapour permeability is a property of the material.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa opremo in postopke za ugotavljanje hitrosti prehoda, prepustnosti in tesnjenja zračne pare preskuševancev v stacionarnem stanju pod različnimi preskusnimi pogoji. Uporablja se za toplotnoizolacijske proizvode. Namenjen je uporabi za homogene materiale in proizvode, ki lahko imajo vgrajene plašče ali dodane sloje iz različnih materialov. Material je, z upoštevanjem porazdelitve mase, homogen takrat, ko je njegova gostota v celoti približno enaka, tj. če so izmerjene vrednosti gostote blizu njegovi glavni gostoti. Preskusna metoda se zaradi svoje dolžine običajno uporablja za ugotavljanje lastnosti prenosa zračne pare posameznih, ločenih parnih ovir (z visoko difuzijsko odpornostjo), kot so predizdelane obloge, folije, membrane ali trakovi. Za proizvode s parnim zaviralcem ali oviro z zračno plastjo debeline sd ≥ 1.000 m (glej točko 3.6), ki je enakovredna difuziji zračne pare, se lahko za merjenje posameznega ločenega parnega zaviralca ali ovire uporabijo druge metode, npr. odkrivanje z IR-sevanjem, če so pridobljeni rezultati v enakem vrednostnem območju kot vrednosti, izmerjene v skladu s tem standardom. Vrednost prenosa zračne pare in vrednosti prepustnosti so specifične za debelino preskušancev (tj. proizvod). Za homogene proizvode je prepustnost zračne pare lastnost materiala.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12086:1999 - Toplotnoizolacijski proizvodi za uporabo v gradbeništvu – Določanje lastnosti pri prehodu zračne pare 01-Jul-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi