SIST EN 50341-2-8:2019

Oznaka standarda: SIST EN 50341-2-8:2019
Koda projekta: 65293
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-8: National Normative Aspects (NNA) for France (based on EN 50341-1:2012)
Naslov (slovenski): Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV - 2-8. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Francijo (na podlagi EN 50341-1:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50341-2-8:2019 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NVV - Nadzemni vodi in vodniki
ICS: 29.240.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-04
Referenčna oznaka: EN 50341-2-8:2017
Področje projekta (angleško): Part 1 and the present Part 2-8 apply to new overhead lines as defined in 1.1/FR.2 "Definition of a new overhead line". A new overhead line denotes any new overhead electrical line exceeding AC 1 kV built on new foundations and: - flanked by two substations or two terminal towers preceding said substations. or - flanked by a substation or a terminal tower at one end and in a branch situation (including branch tower) or tapping situation at the other end. This standard does not apply to existing overhead lines exceeding AC 1 kV in France. Any decision to apply the requirements of the present standard to new overhead line projects for which technical studies are underway shall be stipulated in the Project Specification. The requirements of the present standard do not apply to overhead lines under construction. Part 1 and Part 2-8 apply to radio telecommunication equipment mounted on the towers of new overhead lines, particularly with respect to wind and ice assumptions. Radio equipment shall be arranged on the support so that it can be accessed and operations performed in accordance with safety regulations.
Področje projekta (slovensko): Del 1 in ta del 2-8 se uporabljata za nove nadzemne vode, kot so opredeljeni v 1.1/FR.2 »Opredelitev novega nadzemnega voda«. Novi nadzemni vod pomeni vsak nov električni vod za izmenične napetosti več kot 1 kV, postavljen na novih temeljih in: – ob katerem sta dve razdelilni postaji ali dva terminalna stolpa pred omenjenima postajama; ali – ob katerem je razdelilna postaja ali terminalski stolp na eni strani in odcep (vključno z odcepnim stolpom) ali delilnik na drugi strani. Ta standard se ne uporablja za obstoječe nadzemne vode za izmenično napetost več kot 1 kV v Franciji. Odločitev o uporabi zahtev tega standarda za nove projekte nadzemnih vodov, za katere potekajo tehnične študije, je treba določiti v projektni specifikaciji. Zahteve tega standarda ne veljajo za nadzemne vode v gradnji. Del 1 in del 2-8 se uporabljata za radijsko telekomunikacijsko opremo, nameščeno na stolpih novih nadzemnih vodov, zlasti glede predpostavk o vetru in ledu. Radijsko opremo je treba namestiti na nosilec tako, da je lahko dostopna in da deluje v skladu z varnostnimi predpisi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50423-3:2005 - Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV in do vključno 45 kV – 3. del Zbirka nacionalnih normativnih določil 28-maj-2019
Revidiran SIST EN 50341-3:2002 - Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV - 3. del: Zbirka nacionalnih normativnih določil (NNA) 28-maj-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi