SIST EN 16503:2014

Oznaka standarda: SIST EN 16503:2014
Koda projekta: 00230294
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological features of transitional and coastal waters
Naslov (slovenski): Kakovost vode - Navodilo za ocenjevanje hidromorfoloških značilnosti somornic in obalnih morij
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16503:2014 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAV - Kakovost vode
ICS: 13.060.10 13.060.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-11
Referenčna oznaka: EN 16503:2014
Področje projekta (angleško): EN 16503 gives guidelines for characterizing the hydromorphology of transitional or coastal (TraC) waters, but does not prescribe detailed methods of assessment. The main aim of this document is to improve the comparability of hydromorphological survey methods, data processing, and the interpretation and presentation of results. This European Standard: a) lists essential features and processes of TraC waters that should be characterized as part of a hydromorphological survey and used for determining hydromorphological condition; b) gives guidance on strategies for collecting and presenting hydromorphological data depending on the resources available and the anticipated use of the assessment; c) describes how to generate data sets appropriate for monitoring and reporting on the condition of Natura 2000 sites designated under the Habitats Directive and the Birds Directive; d) provides guidance on data quality assurance. This European Standard does not deal with biological assessments in TraC waters such as the presence or absence of individual species or community composition, nor does it attempt to link specific hydromorphological features with their associated biological communities. However, it is relevant where plants or other organisms form significant structural elements of the habitat (e.g. saltmarshes, biogenic reefs).
Področje projekta (slovensko): Standard EN 16503 podaja smernice za označevanje hidromorfologije somornic ali obalnih (TraC) morij, vendar ne določa podrobnih metod ocenjevanja. Glavni cilj tega dokumenta je izboljšati primerljivost hidromorfoloških raziskovalnih metod, obdelave podatkov ter razlage in predstavitve rezultatov. Ta evropski standard: a) našteva osnovne značilnosti in procese somornic in obalnih morij, ki naj bi bili označeni kot del hidromorfološke raziskave in se uporabljali pri določanju hidromorfološkega stanja; b) določa navodila za strategije za zbiranje in predstavljanje hidromorfoloških podatkov, odvisno od razpoložljivih virov in pričakovane uporabe ocene; c) opisuje, kako pridobiti podatkovne nize, ustrezne za spremljanje in poročanje o stanju območij Natura 2000, določenih v okviru direktiv o habitatih in pticah; d) podaja navodila za zagotavljanje kakovosti podatkov. Ta evropski standard ne obravnava bioloških ocen v somornicah ali obalnih morjih, kot je ocena prisotnosti ali odsotnosti posameznih vrst ali ocena sestave združb, in si ne prizadeva za povezavo posameznih hidromorfoloških značilnosti z ustreznimi življenjskimi združbami. Vendar velja v primerih, ko rastline ali drugi organizmi tvorijo znatne strukturne elemente habitata (npr. slana močvirja, biogeni grebeni).

Najbolje prodajani standardi