SIST EN 62282-2:2012

Oznaka standarda: SIST EN 62282-2:2012
Koda projekta: 23163
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fuel cell technologies - Part 2: Fuel cell modules
Naslov (slovenski): Tehnologije gorivnih celic - 2. del: Moduli gorivnih celic
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62282-2:2012 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.070
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-10
Razveljavitev: 01-Jul-2023
Referenca razveljavitve: Sporocila 2023-07
Referenčna oznaka: EN 62282-2:2012
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62282 provides the minimum requirements for safety and performance of fuel cell modules and applies to fuel cell modules with the following electrolyte chemistry: - alkaline; - polymer electrolyte (including direct methanol fuel cells) 1; - phosphoric acid; - molten carbonate; - solid oxide; - aqueous solution of salts. Fuel cell modules can be provided with or without an enclosure and can be operated at significant pressurization levels or close to ambient pressure. This standard deals with conditions that can yield hazards to persons and cause damage outside the fuel cell modules. Protection against damage inside the fuel cell modules is not addressed in this standard, provided it does not lead to hazards outside the module. These requirements may be superseded by other standards for equipment containing fuel cell modules as required for particular applications. This standard does not cover road vehicle applications. This standard is not intended to limit or inhibit technological advancement. An appliance employing materials or having forms of construction differing from those detailed in the requirements of this standard may be examined and tested according to the purpose of these requirements and, if found to be substantially equivalent, may be considered to comply with this standard. The fuel cell modules are components of final products. These products require evaluation to appropriate end-product safety requirements.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62282 določa minimalne zahteve glede varnosti in zmogljivosti modulov gorivnih celic in se uporablja za module gorivnih celic z naslednjimi elektroliti: – bazičnimi; – polimernimi (vključno z gorivnimi celicami na čisti metanol) 1; – fosforno kislino; – tekočim ogljikom; – oksidom; – vodno raztopino soli. Moduli gorivnih celic so na voljo z ohišjem ali brez in jih je mogoče uporabljati pri znatnih tlačnih razlikah ali normalnem zračnem tlaku. Ta standard obravnava pogoje, ki so lahko nevarni za ljudi in povzročijo škodo zunaj modulov gorivnih celic. Ta standard ne vključuje zaščite pred poškodbami znotraj modulov gorivnih celic, če to ne pomeni nevarnosti poškodbe zunaj modula. Te zahteve se lahko glede na določeno področje uporabe nadomestijo z drugimi standardi za opremo, ki vsebuje module gorivnih celic. Ta standard ne zajema uporabe v cestnih vozilih. Ta standard ne omejuje ali preprečuje tehnološkega napredka. Napravo, pri kateri so bili uporabljeni materiali ali oblike konstrukcije, ki niso navedeni v zahtevah tega standarda, se lahko pregleda in preskusi v skladu z namenom teh zahtev, in če je ugotovljeno, da je bistveno enaka, se lahko šteje, da je v skladu s tem standardom. Moduli gorivnih celic so sestavni deli končnih proizvodov. Te proizvode je treba ovrednotiti glede na ustrezne varnostne zahteve za končne proizvode.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 62282-2:2005 - Tehnologije gorivnih celic – 2. del: Moduli gorivnih celic 06-May-2014
Nadomeščen z SIST EN IEC 62282-2-100:2020 - Tehnologije gorivnih celic - 2-100. del: Moduli gorivnih celic - Varnost (IEC 62282-2-100:2020) 23-Jun-2020
Revidiran SIST EN 62282-2:2005/A1:2007 - Tehnologije gorivnih celic – 2. del: Moduli gorivnih celic (IEC 62282-2:2004/A1:2007) 06-May-2014
Revidiran SIST EN IEC 62282-2-100:2020 - Tehnologije gorivnih celic - 2-100. del: Moduli gorivnih celic - Varnost (IEC 62282-2-100:2020) 26-May-2020
Revidiran SIST EN 62282-2:2005/A1:2007 - Tehnologije gorivnih celic – 2. del: Moduli gorivnih celic (IEC 62282-2:2004/A1:2007) 26-Oct-2010
Revidiran SIST EN 62282-2:2005 - Tehnologije gorivnih celic – 2. del: Moduli gorivnih celic 26-Oct-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi