SIST EN 1034-27:2012

Oznaka standarda: SIST EN 1034-27:2012
Koda projekta: 00198072
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 27: Roll handling systems
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Varnostne zahteve za načrtovanje in konstrukcijo strojev in opreme za izdelavo papirja - 27. del: Sistemi za ravnanje z zvitki
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1034-27:2012 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GRT - Grafična tehnologija
ICS: 13.110 21.020 85.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-11
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to roll handling systems for use in paper finishing and applies together with EN 1034-1:2000+A1:2010. It deals with all significant hazards, hazardous situations and hazardous events relevant to roll handling systems, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). This European Standard does not apply to: - machine reel handling systems; - stacker trucks, industrial trucks and driverless industrial trucks; - separate storage systems with cranes and high bay storage systems; - portable devices for moving rolls. This European Standard is not applicable to roll handling systems which are manufactured before the date of publication of this document by CEN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za sisteme za ravnanje z zvitki, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja, in se uporablja s standardom EN 1034-1:2000+A1:2010. Obravnava vsa večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke v zvezi s sistemi za ravnanje z zvitki, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih je predvidel proizvajalec (gl. točko 4). Ta evropski standard ne velja za: – sisteme za pakiranje kolutov; – vlečne, industrijske tovornjake in za industrijske tovornjake brez voznika; – ločene shranjevalne sisteme z dvigali in visokoregalne shranjevalne sisteme; – prenosne naprave za premikanje zvitkov. Ta evropski standard ne velja za sisteme za ravnanje z zvitki, izdelanimi pred datumom, ko je Evropski odbor za standardizacijo (CEN) objavil ta dokument.

Najbolje prodajani standardi