SIST-TS CEN/TS 1555-7:2022

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 1555-7:2022
Koda projekta: 00155901
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
Naslov (slovenski): Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 7. del: Smernice za ugotavljanje skladnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 1555-7:2022 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili
ICS: 83.140.30 91.140.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-02
Referenčna oznaka: CEN/TS 1555-7:2021
Področje projekta (angleško): This Technical Specification gives guidance for the assessment of conformity of compounds, products, joints and assemblies in accordance with the applicable part(s) of FprEN 1555 intended to be included in the manufacturer’s quality plan as part of the quality management system and for the establishment of certification procedures. It is recommended that the quality management system conforms to or isF no less stringent than the relevant requirements to EN ISO 9001 [2]. NOTE 1 If certification is involved, the certification and inspection body is preferably compliant with EN 45011 [3], EN 45012 [4] or EN ISO/IEC 17020 [5], as applicable. In conjunction with Parts 1 to 5 of EN 1555 (see Foreword), this Technical Specification is applicable to polyethylene (PE) plastics piping systems for the supply of gaseous fuels. It is applicable to PE pipes, fittings, and valves, their joints and to joints with components of other materials intended to be used under the following conditions: a) a maximum operating pressure, MOP, up to and including 10 bar ); b) an operating temperature of 20 °C as reference temperature. NOTE 2 For other operating temperatures, derating coefficients can be used; see EN 1555-5. For mechanical fittings conforming to ISO 17885, guidance for assessment of conformity is not given in this part of EN 1555. When requested, a quality plan based on the tests mentioned should be set up in agreement between user and manufacturer. EN 1555 covers a range of maximum operating pressures and gives requirements concerning colours and additives. NOTE 3 It is the responsibility of the purchaser or specifier to make the appropriate selections from these aspects, taking into account their particular requirements and any relevant national regulations and installation practices or codes.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija vsebuje navodila za ugotavljanje skladnosti materialov, proizvodov, spojev in sestavov z ustreznimi deli standarda FprEN 1555, ki naj bi se vključila v poslovnik kakovosti proizvajalca kot del sistema vodenja kakovosti, vsebuje pa tudi navodila za vzpostavitev postopka certificiranja. Priporoča se, da je sistem vodenja kakovosti skladen s standardom EN ISO 9001 [2] oziroma da ni manj strog od ustreznih zahtev iz tega standarda. OPOMBA 1: Pri certificiranju se priporoča, da je certifikacijski in inšpekcijski organ akreditiran v skladu s standardom EN 45011 [3], EN 45012 [4] ali EN ISO/IEC 17020 [5]. V povezavi z deli od 1 do 5 standarda EN 1555 (glej Predgovor) se ta tehnična specifikacija uporablja za polietilenske (PE) cevne sisteme iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi. Uporablja se za polietilenske cevi, fitinge in ventile ter njihove spoje in spoje s komponentami iz drugih materialov, namenjene uporabi v naslednjih pogojih: a) najvišji obratovalni tlak MOP do vključno 10 barov; b) obratovalna temperatura 20 °C kot referenčna temperatura. OPOMBA 2: Za druge obratovalne temperature je mogoče uporabiti redukcijske koeficiente; glej standard EN 1555-5. Ta del standarda EN 1555 ne podaja navodil za ugotavljanje skladnosti za mehanične fitinge, ki izpolnjujejo zahteve standarda ISO 17885. Uporabnik in proizvajalec naj bi na zahtevo sporazumno uvedla poslovnik kakovosti na podlagi omenjenih preskusov. Standard EN 1555 zajema razpon najvišjih obratovalnih tlakov in določa zahteve glede barv in aditivov. OPOMBA 3: Za ustrezno izbiro teh vidikov je odgovoren kupec ali projektant, pri čemer mora upoštevati posebne zahteve ter vse ustrezne nacionalne predpise in prakse ali kodekse vgradnje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 1555-7:2013 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 7. del: Smernice za ugotavljanje skladnosti 01-Feb-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi