SIST EN ISO 10893-5:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10893-5:2011
Koda projekta: EC029161
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Non-destructive testing of steel tubes - Part 5: Magnetic particle inspection of seamless and welded ferromagnetic steel tubes for the detection of surface imperfections (ISO 10893-5:2011)
Naslov (slovenski): Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 5. del: Ugotavljanje površinskih napak nevarjenih in varjenih feromagnetnih jeklenih cevi z magnetnimi delci (ISO 10893-5:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10893-5:2011 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IFEK - Železne kovine
ICS: 23.040.10 77.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-11
Področje projekta (angleško): This part of ISO 10893 specifies requirements for magnetic particle inspection of seamless and welded ferromagnetic steel tubes for the detection of surface imperfections on the tube body and the end/bevel face at the ends. For the tube body, it specifies requirements for the detection of surface imperfections on all or part of the outside surface of tubes. However, by agreement between the purchaser and manufacturer, it can be applicable to the inside surface over a limited length from the ends of tubes, dependent on the tube diameter. In addition, this part of ISO 10893 can be used, as appropriate, to locate the position of external surface imperfections detected by another non-destructive testing method (e.g. ultrasonic) prior to dressing of the tube surface, and to ensure complete removal of the imperfection after dressing is complete. For the end/bevel face at the ends of plain-end and beveled-end tubes, this part of ISO 10893 specifies requirements for the detection of laminar imperfections which can interfere with subsequent fabrication and inspection operations (e.g. welding and ultrasonic inspection of the welds). This part of ISO 10893 is applicable to the detection of imperfections, other than laminar imperfections, on the end/bevel face. In this case, magnetization is applied in the direction essentially perpendicular to the orientation of the particular imperfections being detected. It can also be applicable to the testing of hollow sections.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 10893 določa zahteve za ugotavljanje površinskih napak nevarjenih in varjenih feromagnetnih jeklenih cevi na telesu cevi in koncih/poševninah na koncih z magnetnimi delci. Za telo cevi določa zahteve za odkrivanje površinskih napak na celotni zunanji površini cevi ali njenem delu. Po dogovoru med kupcem in proizvajalcem lahko velja tudi za omejeno dolžino notranje površine od koncev cevi, odvisno od premera cevi. Poleg tega se ta del ISO 10893 lahko uporablja, kot je ustrezno, za iskanje mest napak na zunanji površini, odkritih z drugo neporušitveno preskusno metodo (npr. ultrazvočno) pred apretiranjem površine cevi, in za zagotavljanje popolne odstranitve napak po zaključku apretiranja. Za konce/poševnine na koncih ravnih in poševnih cevi ta del ISO 10893 določa zahteve za odkrivanje laminarnih napak, ki lahko motijo nadaljnje operacije izdelave in pregleda (npr. varjenje in ultrazvočni pregled varov). Ta del ISO 10893 velja za odkrivanje napak, razen laminarnih napak, na koncu/poševnini. V tem primeru se magnetizacija uporabi v smeri, pretežno pravokotni na smer konkretnih napak, ki se odkrivajo. Lahko velja tudi za preskušanje votlih delov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 10246-18:2000 - Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 18. del: Ugotavljanje laminarnih napak na koncih nevarjenih in varjenih jeklenih cevi s preiskavo z magnetnimi delci 01-nov-2011
Nadomešča SIST EN 10246-12:2000 - Neporušitveno preskušanje jeklenih cevi - 12. del: Ugotavljanje površinskih napak nevarjenih in varjenih feromagnetnih jeklenih cevi z magnetnimi delci 01-nov-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi