SIST-TS CEN/TS 16614-2:2014

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 16614-2:2014
Koda projekta: 00278308
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Public transport - Network and Timetable Exchange (NeTEx) - Part 2: Public transport scheduled timetables exchange format
Naslov (slovenski): Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 2. del: Izmenjavni format za vozne rede rednega javnega prevoza
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 16614-2:2014 angleški jezik Active SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.220.01 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-12
Področje projekta (angleško): NeTEx Part 2 is the description of the Scheduled Timetables exchange format. NeTEx Part 2 relies on NeTEx part 1 for the network topology. It covers all scheduled timetables (service patterns, service journeys, timetabled passing times, day types, timetable versions, vehicle equipment mainly for mobility issues): • Basic time related data (shared by all the domains): journey patterns, journey times, service patterns, operating days, interchanges, etc. • Passenger information specific objects: passing times, etc. • Data used specifically in the exchanges between the scheduling and vehicle monitoring systems (additional scheduled data, such as blocks and related concepts) • Data used in and/or defined by the vehicle monitoring systems, data linked to vehicle equipment and necessary for passenger information systems (mainly for SIRI) • Additional data related to the exchanges AVMS/passenger information NeTEx Part 2 is based on a former European standards: Transmodel, IFOPT, SIRI and on specific needs for rural, inter-urban and long distance train operation and flexible transport network that will therefore encompass all public transport.
Področje projekta (slovensko): NeTEx 2.del je opis izmenjavnega formata za redne vozne rede. NeTEx 2.del se nanaša na NeTEx 1.del za topologijo omrežja. Zajema vse redne vozne rede (storitvene vzorce, storitvena potovanja, vozne rede prehodov, vrste dni, različice voznih redov, opremo vozil predvsem za težave z mobilnostjo): •osnovne časovno povezane podatke (uporabljajo jih vse domene): vzorci potovanj, časi potovanj, storitveni vzorci, dnevi obratovanja, izmenjave itd. •predmete, specifične za informacije za potnike: časi prehodov itd. •podatke, ki se uporabljajo za izmenjavi med nadzornimi sistemi za vozila in planiranje (dodatni planirani podatki, kot so bloki in povezani koncepti) •podatke, ki jih uporabljajo in/ali definirajo nadzorni sistemi za vozila, podatke, povezane z opremo vozil in potrebne za informacijske sisteme za potnike (predvsem za SIRI) •dodatne podatke, povezane z izmenjavami AVMS/informacije za potnike NeTEx 2. del temelji na prejšnjih evropskih standardih: Transmodel, IFOPT, SIRI ter na specifičnih potrebah za obratovanje vlaka na podeželju, v mestu in prilagodljivo prometno omrežje, ki bo tako zajemal celoten javni prevoz.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST-TS FprCEN/TS 16614-2:2019 - Javni prevoz - Izmenjava omrežnih in voznorednih podatkov (NeTEx) - 2. del: Izmenjavni format za vozne rede rednega javnega prevoza 04-apr-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi