SIST EN ISO 4064-2:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4064-2:2017
Koda projekta: 00092028
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Water meters for cold potable water and hot water - Part 2: Test methods (ISO 4064-2:2014)
Naslov (slovenski): Vodomeri za merjenje hladne pitne vode in vroče vode - 2. del: Preskusne metode (ISO 4064-2:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4064-2:2017 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMIN - Merilni instrumenti
ICS: 17.120.10 91.140.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN ISO 4064-2:2017
Področje projekta (angleško): This part of ISO 4064|OIML R 49 is applicable to the type evaluation and initial verification testing of water meters for cold potable water and hot water as defined in ISO 4064-1:2014|OIML R 49‑1:2013. OIML Certificates of Conformity can be issued for water meters under the scope of the OIML Certificate System, provided that this part of ISO 4064|OIML R 49, ISO 4064-1:2014|OIML R 49‑1:2013 and ISO 4064-3:2014|OIML R 49‑3:2013 are used in accordance with the rules of the System. This part of ISO 4064|OIML R 49 sets out details of the test programme, principles, equipment and procedures to be used for the type evaluation, and initial verification of a meter type. The provisions of this part of ISO 4064|OIML R 49 also apply to ancillary devices, if required by national regulations. The provisions include requirements for testing the complete water meter and for testing the measurement transducer (including the flow or volume sensor) and the calculator (including the indicating device) of a water meter as separate units.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 4064|OIML R 49 se uporablja za vrednotenje vrste vodomerov in začetno preverjanje vodomerov za hladno pitno vodo in vročo vodo, kot je določeno v standardih ISO 4064-1:2014|OIML R 49 1:2013. Certifikat o skladnosti OIML se lahko izda za vodomere, ki jih zajema sistem certificiranja OIML, če se ta del standardov ISO 4064|OIML R 49, ISO 4064-1:2014|OIML R 49 1:2013 in ISO 4064-3:2014|OIML R 49 3:2013 uporablja v skladu s predpisi sistema. Ta del standarda ISO 4064|OIML R 49 navaja podrobnosti preskusnega programa, načel, opreme in postopkov za vrednotenje vrste in začetnega preverjanja vodomera. Določila tega dela standarda ISO 4064|OIML R 49 se uporabljajo tudi za pomožne naprave, če to zahtevajo nacionalni predpisi. Ta določila vključujejo zahteve za preskušanje celotnega vodomera in za preskušanje merilnega pretvornika (vključno s senzorjem pretoka) ter kalkulatorja vodomera (vključno s prikazovalno napravo) kot ločenih enot.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 4064-2:2014 - Vodomeri za merjenje hladne pitne vode in vroče vode - 2. del: Preskusne metode (ISO 4064-2:2014) 01-Sep-2017
Revidiran oSIST prEN ISO 4064-2:2017 - Vodomeri za merjenje hladne pitne vode in vroče vode - 2. del: Preskusne metode 01-Sep-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi