SIST EN 779:2012

Oznaka standarda: SIST EN 779:2012
Koda projekta: 00195016
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Particulate air filters for general ventilation - Determination of the filtration performance
Naslov (slovenski): Zračni filtri za delce pri splošnem prezračevanju - Ugotavljanje učinkovitosti filtracije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 779:2012 angleški jezik Withdrawn SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 91.140.30
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Sep-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-09
Razveljavitev: 01-Mar-2017
Referenca razveljavitve: Sporocila 2017-03
Referenčna oznaka: EN 779:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard refers to particulate air filters for general ventilation. These filters are classified according to their performance as measured in this test procedure. This European Standard contains requirements to be met by particulate air filters. It describes testing methods and the test rig for measuring filter performance. In order to obtain results for comparison and classification purposes, particulate air filters shall be tested against two synthetic aerosols, a fine aerosol for measurement of filtration efficiency as a function of particle size within a particle size range 0,2 μm to 3,0 μm, and a coarse one for obtaining information about test dust capacity and, in the case of coarse filters, filtration efficiency with respect to coarse loading dust (arrestance). This European Standard applies to air filters having an initial efficiency of less than 98 % with respect to 0,4 μm particles. Filters shall be tested at an air flow rate between 0,24 m3/s (850 m3/h) and 1,5 m3/s (5400 m3/h). The performance results obtained in accordance with this standard cannot by themselves be quantitatively applied to predict performance in service with regard to efficiency and lifetime. Other factors influencing performance to be taken into account are described in Annex A (informative).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard zadeva zračne filtre za delce pri splošnem prezračevanju . Ti filtri so razvrščeni glede na zmogljivost, ugotovljeno na podlagi tega preskusnega postopka. Ta evropski standard vsebuje zahteve, ki jih morajo izpolnjevati zračni filtri za delce. Opisuje preskusne metode in preskuševališče za merjenje zmogljivosti filtrov. Da bi se pridobili rezultati za namene primerjave in razvrstitve, je treba zračne filtre za delce preskusiti na podlagi dveh sintetičnih aerosolov, in sicer finega aerosola za merjenje učinkovitosti filtracije glede na velikost delcev, pri čemer je razpon velikosti med 0,2 μm in 3,0 μm, ter grobega aerosola za pridobitev informacij o zmogljivosti zajemanja prahu, v primeru grobih filtrov pa o učinkovitosti filtracije v zvezi z odstranjevanjem grobih delcev prahu iz zraka. Ta evropski standard velja za zračne filtre, katerih začetna učinkovitost v zvezi z delci velikosti 0,4 μm je manj kot 98 %. Filtre je treba preskusiti pri stopnji pretoka zraka med 0,24 m3/s (850 m3/h) in 1,5 m3/s (5400 m3/h). Rezultatov glede zmogljivosti, pridobljenih v skladu s tem standardom, ni mogoče samih po sebi kvantitativno uporabiti za predvidevanje zmogljivosti med obratovanjem, in sicer v zvezi z učinkovitostjo in življenjsko dobo. Drugi dejavniki, ki vplivajo na zmogljivost in ki jih je treba upoštevati, so opisani v dodatku A (informativnem).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN ISO 16890-2:2017 - Zračni filtri pri splošnem prezračevanju - 2. del: Merjenje frakcijske učinkovitosti in odpornosti proti toku zraka (ISO 16890-2:2016) 08-Jun-2022
Nadomeščen z SIST EN ISO 16890-3:2017 - Zračni filtri pri splošnem prezračevanju - 3. del: Ugotavljanje gravimetrijske učinkovitosti in odpornosti pretoka zraka v odvisnosti od mase zajetega preskusnega prahu (ISO 16890-3:2016) 08-Jun-2022
Nadomeščen z SIST EN ISO 16890-4:2017 - Zračni filtri pri splošnem prezračevanju - 4. del: Metoda kondicioniranja za ugotavljanje minimalne frakcijske učinkovitosti (ISO 16890-4:2016) 21-Dec-2016
Revidiran SIST EN ISO 16890-3:2017 - Zračni filtri pri splošnem prezračevanju - 3. del: Ugotavljanje gravimetrijske učinkovitosti in odpornosti pretoka zraka v odvisnosti od mase zajetega preskusnega prahu (ISO 16890-3:2016) 06-Jul-2016
Revidiran SIST EN ISO 16890-1:2017 - Zračni filtri pri splošnem prezračevanju - 1. del: Tehnične specifikacije, zahteve in klasifikacijski sistem učinkovitosti na podlagi drobnih delcev (ePM) (ISO 16890-1:2016) 06-Jul-2016
Nadomeščen z SIST EN ISO 16890-4:2017 - Zračni filtri pri splošnem prezračevanju - 4. del: Metoda kondicioniranja za ugotavljanje minimalne frakcijske učinkovitosti (ISO 16890-4:2016) 08-Jun-2022
Nadomeščen z SIST EN ISO 16890-2:2017 - Zračni filtri pri splošnem prezračevanju - 2. del: Merjenje frakcijske učinkovitosti in odpornosti proti toku zraka (ISO 16890-2:2016) 21-Dec-2016
Nadomeščen z SIST EN ISO 16890-1:2017 - Zračni filtri pri splošnem prezračevanju - 1. del: Tehnične specifikacije, zahteve in klasifikacijski sistem učinkovitosti na podlagi drobnih delcev (ePM) (ISO 16890-1:2016) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 779:2004 - Particulate air filters for general ventilation - Determination of the filtration performance 01-Sep-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi