SIST EN 12341:2014

Oznaka standarda: SIST EN 12341:2014
Koda projekta: 00264103
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter
Naslov (slovenski): Zunanji zrak - Standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne koncentracije frakcije lebdečih delcev PM10 ali PM2,5
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12341:2014 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Referenčna oznaka: EN 12341:2014
Področje projekta (angleško): EN 12341 describes a standard method for determining the PM10 or PM2,5 mass concentrations of suspended particulate matter in ambient air by sampling the particulate matter on filters and weighing them by means of a balance. Measurements are performed with samplers with inlet designs as specified in Annex A, operating at a nominal flow rate of 2,3 m3/h, over a nominal sampling period of 24 h. Measurement results are expressed in μg/m3, where the volume of air is the volume at ambient conditions near the inlet at the time of sampling. The range of application of this European Standard is from approximately 1 μg/m3 (i.e. the limit of detection of the standard measurement method expressed as its uncertainty) up to 150 μg/m3 for PM10 and 120 μg/m3 for PM2,5. This European Standard describes procedures and gives requirements for the use of so-called sequential samplers, equipped with a filter changer, suitable for extended stand-alone operation. Sequential samplers are commonly used throughout the European Union for the measurement of concentrations in ambient air of PM10 or PM2,5. However, this European Standard does not exclude the use of single-filter samplers.
Področje projekta (slovensko): EN 12341 opisuje standardno gravimetrijsko metodo za določevanje masne koncentracije frakcije lebdečih delcev PM10 ali PM2,5 v zunanjem zraku z vzorčenjem snovi v filtrih in tehtanjem z uravnoteženjem. Merjenje se izvede z vzorčniki z dovodnimi oblikami, navedenimi v Dodatku A, ki delujejo pri nazivnem pretoku 2,3 m3/h, v nazivnem obdobju vzorčenja 24 ur. Meritve so izražene v μg/m3, kjer je prostornina zraka enaki prostornini pri okoljskih pogojih poleg dovoda v času vzorčenja. Razpon uporabe tega evropskega standarda je od približno 1 μg/m3 (tj. omejitev zaznavanja standardne merilne metode, izražene kot negotove) do 150 μg/m3 za PM10 in 120 μg/m3 za PM2,5. Ta evropski standard opisuje postopke in podaja zahteve za uporabo tako imenovanih sekvenčnih vzorčnikov, opremljenih z menjalom filtra, primernim za samostojno uporabo. Sekvenčni vzorčniki se uporabljajo po vsej Evropski uniji za merjenje koncentracij PM10 ali PM2,5 v zunanjem zraku. Vendar pa ta evropski standard ne izključuje uporabe vzorčnikov z enim filtrom.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14907:2005 - Kakovost zunanjega zraka - Standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne frakcije PM2,5 lebdečih delcev 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 14907:2005 - Kakovost zunanjega zraka - Standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne frakcije PM2,5 lebdečih delcev 01-Jul-2014
Revidiran oSIST prEN 12341:2022 - Zunanji zrak - Standardna gravimetrijska metoda za določevanje masne koncentracije frakcije lebdečih delcev PM10 ali PM2,5 01-Jul-2022
Nadomešča SIST EN 12341:2000 - Kakovost zraka – Določevanje frakcije PM10 ledbečih trdnih delcev – Referenčna metoda in terenski preskusni postopek za potrditev ustreznosti merilnih metod 01-Jul-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi