SIST EN 62108:2017

Oznaka standarda: SIST EN 62108:2017
Koda projekta: 59569
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Design qualificatoin and type approval
Naslov (slovenski): Koncentratorski fotonapetostni (CPV) moduli in sestavi - Ocena zasnove in odobritev tipa
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62108:2017 angleški jezik Active SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PVS - Fotonapetostni sistemi
ICS: 27.160
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the minimum requirements for the design qualification and type approval of concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies suitable for long-term operation in general open-air climates as defined in IEC 60721-2-1. The test sequence is partially based on that specified in IEC 61215-1 for the design qualification and type approval of flat-plate terrestrial crystalline silicon PV modules. However, some changes have been made to account for the special features of CPV receivers and modules, particularly with regard to the separation of on-site and in-lab tests, effects of tracking alignment, high current density, and rapid temperature changes, which have resulted in the formulation of some new test procedures or new requirements. The object of this test standard is to determine the electrical, mechanical, and thermal characteristics of the CPV modules and assemblies and to show, as far as possible within reasonable constraints of cost and time, that the CPV modules and assemblies are capable of withstanding prolonged exposure in climates described in the scope. The actual life of CPV modules and assemblies so qualified will depend on their design, production, environment, and the conditions under which they are operated. This standard shall be used in conjunction with the retest guidelines described in Annex B.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa minimalne zahteve za oceno zasnove in odobritev tipa koncentratorskih fotonapetostnih (CPV) modulov in sestavov, primernih za dolgotrajno uporabo v običajnih okoljih na prostem, kot je opredeljeno v standardu IEC 60721-2-1. Preskusno zaporedje delno temelji na zaporedju, določenem v standardu IEC 61215-1 za oceno zasnove in odobritev tipa za ploščate prizemne fotonapetostne module iz kristalnega silicija. Vendar so bile vpeljane spremembe, ki obravnavajo posebne funkcije koncentratorskih fotonapetostnih sprejemnikov in modulov, zlasti glede ločevanja preskusov na kraju samem in laboratorijskih preskusov, učinkov poravnave, visoke tokovne gostote in hitrih temperaturnih sprememb, na podlagi katerih so bili pripravljeni nekateri novi preskusni postopki ali nove zahteve. Namen tega preskusnega standarda je določiti električne, mehanske in toplotne lastnosti koncentratorskih fotonapetostnih modulov in sestavov ter prikazati (kot je mogoče v razumnih stroškovnih in časovnih omejitvah), da lahko koncentratorski fotonapetostni moduli in sestavi prenesejo učinke dolgotrajne izpostavljenosti v okoljih, opisanih v okviru področja uporabe. Dejanska življenjska doba tako ocenjenih koncentratorskih fotonapetostnih modulov in sestavov je odvisna od njihove zasnove, izdelave, okolja uporabe in pogojev delovanja. Ta standard se uporablja skupaj z navodili za ponovno preskušanje, opisanimi v dodatku B.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62108:2008 - Koncentratorski fotonapetostni (CPV) moduli in sestavi - Ocena zasnove in odobritev tipa (IEC 62108:2007) 01-feb-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi