SIST EN 62493:2015

Oznaka standarda: SIST EN 62493:2015
Koda projekta: 25009
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields
Naslov (slovenski): Ocenjevanje opreme za razsvetljavo z vidika izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62493:2015 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IESV - Električne svetilke
ICS: 17.220.01 91.160.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 62493:2015
Področje projekta (angleško): This International Standard applies to the assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields. The assessment consists of the induced internal electric field for frequencies from 20 kHz to 10 MHz and the specific absorption rate (SAR) for frequencies from 100 kHz to 300 MHz around lighting equipment. Included in the scope of this standard are: – all lighting equipment with a primary function of generating and/or distributing light intended for illumination purposes, and intended either for connection to the low voltage electricity supply or for battery operation; used indoor and/or outdoor; – lighting part of multi-function equipment where one of the primary functions of this is illumination; – independent auxiliaries exclusively for the use with lighting equipment; – lighting equipment including intentional radiators for wireless communication or control. Excluded from the scope of this standard are: – lighting equipment for aircraft and airfields; – lighting equipment for road vehicles; (except lighting used for the illumination of passenger compartments in public transport) – lighting equipment for agriculture; – lighting equipment for boats/vessels; – photocopiers, slide projectors; – apparatus for which the requirements of electromagnetic fields are explicitly formulated in other IEC standards. NOTE The methods described in this standard are not suitable for comparing the fields from different lighting equipment. This standard does not apply to built-in components for luminaires such as electronic controlgear.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard se uporablja za ocenjevanje opreme za razsvetljavo z vidika izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem. Ocenjevanje zajema inducirano notranje električno polje za frekvence od 20 kHz do 10 MHz in specifično hitrost absorpcije (SAR) za frekvence od 100 kHz do 300 MHz okrog opreme za razsvetljavo. Področje uporabe tega standarda zajema: – vso opremo za razsvetljavo s primarno funkcijo proizvodnje in/ali porazdelitve svetlobe, namenjeno razsvetljavi in predvideno za povezavo na električni vir nizke napetosti ali za baterijsko napajanje, ki se uporablja znotraj in/ali zunaj; – svetlobni del večnamenske opreme, kjer je ena od primarnih funkcij razsvetljava; – neodvisne pomožne naprave, ki so namenjene samo za uporabo s svetlobno opremo; – opremo za razsvetljavo, vključno z namenskimi radiatorji za brezžično komunikacijo ali krmiljenje. Ta standard ne zajema: – opreme za razsvetljavo za letala in letališča; – opreme za razsvetljavo za cestna vozila (razen razsvetljave, namenjene osvetljevanju potniških oddelkov v javnem prevozu); – opreme za razsvetljavo za kmetijstvo; – opreme za razsvetljavo za čolne/plovila; – fotokopirnih strojev, diaprojektorjev; – aparatov, za katere so zahteve glede elektromagnetnih polj izrecno navedene v drugih standardih IEC. OPOMBA: Metode iz tega standarda niso primerne za primerjavo polj, ki jih proizvaja drugačna oprema za razsvetljavo. Ta standard se ne uporablja za vgrajene komponente za svetilke, kot je elektronsko krmilje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62493:2010 - Ocenjevanje opreme za razsvetljavo glede izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem - Standard za skupino izdelkov (IEC 62493:2009) 07-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN 62493:2015/oprA1:2021 - Dopolnilo A1 - Ocenjevanje opreme za razsvetljavo z vidika izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem 30-Mar-2021
Nadomešča SIST EN 62493:2010 - Ocenjevanje opreme za razsvetljavo glede izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim poljem - Standard za skupino izdelkov (IEC 62493:2009) 01-Sep-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi