SIST ISO 8528-8:2017

Oznaka standarda: SIST ISO 8528-8:2017
Koda projekta: 063631
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 8: Requirements and tests for low-power generating sets
Naslov (slovenski): Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 8. del: Zahteve in preskusi za agregate majhnih moči
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 8528-8:2017 angleški jezik Active SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi
ICS: 27.020 29.160.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-05
Področje projekta (angleško): This part of ISO 8528 defines design requirements, minimum performances and type tests for lowpower generating sets driven by reciprocating internal combustion engines for land and marine use (domestic, recreational and industrial application), excluding generating sets used on aircraft. It concerns mainly low-power generating sets driven by reciprocating internal combustion engines for the generation of single or multiphase alternating current or direct current up to 500 V. The generating sets are standard manufactured sets. In this part of ISO 8528, “low-power” is taken to mean rated power of a magnitude up to approximately 10 kW/50 Hz, 12 kW/60 Hz. Low-power generating sets, for the purpose of this International Standard, are determined by the following special features: — the users normally are laymen (for further details, see 3.1); — the complete generating set is usually transportable or mobile; — the electrical output is connected by means of plugs, sockets and screwed terminal except for extra low voltages; — the generating set is ready for use without any additional installation work by the user. Generating sets for special applications or of higher rated power conforming to the above special features may, by agreement between manufacturer and customer, be tested in accordance with this part of ISO 8528. If supplementary stipulations are required for certain applications, this is to be done taking this part of ISO 8528 as a basis. This part of ISO 8528 deals with the special requirements of design and test which are observed in addition to the definitions and requirements laid down in ISO 8528-1, ISO 8528-2, ISO 8528-3, ISO 8528-4, ISO 8528-5 and ISO 8528-6, where applicable. This part of ISO 8528 does not deal with safety requirements in order to protect the user from dangers which are laid down in ISO 8528-13. NOTE This International Standard does not apply to arc welding equipment (IEC 60974 series). 2 Normative
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 8528 opredeljuje zahteve glede zasnove, minimalne zahteve glede zmogljivosti in tipske preskuse za agregate majhnih moči, gnanih z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem za uporabo na kopnem ali v pomorstvu (za gospodinjske, rekreacijske ali industrijske namene), ki ne vključujejo agregatov za uporabo na letalu. To zadeva predvsem agregate majhnih moči, gnanih z batnimi motorji z notranjim zgorevanjem za ustvarjanje enofaznega ali večfaznega izmeničnega toka oziroma enosmernega toka do 500 V. Agregati so standardno izdelani. V tem delu standarda ISO 8528 izraz »majhna moč« pomeni nazivno moč z magnitudo do približno 10 kW/50 Hz, 12 kW/60 Hz. Agregati majhnih moči se za namene tega mednarodnega standarda določijo na podlagi naslednjih posebnih lastnosti: – uporabniki so običajno laiki (za nadaljnje podrobnosti glej točko 3.1); – celoten agregat je običajno prenosljiv ali mobilen; – vir napajanja je povezan prek vtičev, vtičnic in privitih priključkov, razen pri izjemno nizkih napetostih; – agregat je pripravljen za uporabo brez kakršnih koli dodatnih inštalacijskih del s strani uporabnika. Agregate za posebno uporabo ali z višjo nazivno močjo, ki ustrezajo zgornjim posebnim lastnostim, se lahko na podlagi dogovora med proizvajalcem in kupcem preskušajo v skladu s tem delom standarda ISO 8528. Če so za določeno uporabo potrebne dodatne določbe, morajo te temeljiti na tem delu standarda ISO 8528. Ta del standarda ISO 8528 obravnava posebne zahteve glede zasnove in preskusov, ki se upoštevajo poleg definicij in zahtev iz standardov ISO 8528-1, ISO 8528-2, ISO 8528-3, ISO 8528-4, ISO 8528-5 in ISO 8528-6, kjer je to mogoče. Ta del standarda ISO 8528 ne obravnava varnostnih zahtev za zaščito uporabnika pred nevarnostmi, ki so določene v standardu ISO 8528-13. OPOMBA: Ta mednarodni standard se ne uporablja za opremo za obločno varjenje (skupina standardov ISO 60974).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 8528-8:2002 - Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 8. del: Zahteve in preskusi za agregate majhnih moči 01-maj-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi