SIST-TS CEN/TS 15901-5:2010

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 15901-5:2010
Koda projekta: 00227272
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road and airfield surface characteristics - Part 5: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCRDK): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter)
Naslov (slovenski): Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 5. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve s kontroliranim drsenjem (LFCRDK): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 15901-5:2010 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CES - Ceste
ICS: 17.040.20 93.080.10 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Referenčna oznaka: CEN/TS 15901-5:2009
Področje projekta (angleško): This document describes a method for determining the skid resistance of a surface by measurement of the longitudinal friction coefficient LFCN. The method provides a measure of the wet skid resistance properties of a bound surface by measurement of the longitudinal friction coefficient using a continuous reading braked wheel fixed-slip device.The test tyre is dragged over a pre-wetted pavement under controlled speed conditions while the test tyre is parallel to the direction of motion and perpendicular to the pavement.This Technical Specification covers the operation of the Road Analyser and Recorder of Norsemeter (ROAR). The fixed slip ratio is 20 %. A machine conforming to the general characteristics of the ROAR and the specific provisions of this Technical Specification may also be used for the tests. In addition to friction measurements, to determine the macro texture of the pavement surface a laser system is used. This system is placed in front of the towing vehicle in order to measure the macro texture (mean profile depth - MPD) on dry pavements and on the same path as the skid resistance measurement is done. The standard for this measurement and the device is described in EN ISO 13473-1. The skid resistance of a pavement is determined by friction measurements and measurements of pavement texture. The skid resistance may be reported either as friction measurement or as a combination of friction and texture measurements.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija opisuje metodo določanja torne sposobnosti površine z meritvijo količnika trenja LFCN. Metoda določa merilo lastnosti tornih sposobnosti mokre omejene površine z merjenjem količnika trenja z opremo za neprekinjeno pregledovanje kontrolirane zdrsnosti zavornega kolesa. S preskusno pnevmatiko se zavira na predhodno namočeni površini pod nadzorovanimi pogoji upora in hitrosti, medtem ko je preskusna pnevmatika vzporedna s smerjo gibanja in navpična na površino. Ta tehnična specifikacija zajema delovanje opreme Road Analyser and Recorder of Norsemeter (ROAR). Kontroliran zdrsni zaostanek kolesa je 20 %. Za preskuse se lahko uporablja tudi stroj, ki ustreza splošnim značilnostim opreme ROAR in posebnim določbam te tehnične specifikacije. Za določevanje makroteksture vozne površine se poleg meritev trenja uporablja laserski sistem. Ta sistem je nameščen pred vozilo za vleko, da se meri makrotekstura (povprečna globina profila – MDP) suhih površin in na isti stezi, na kateri se izvaja meritev torne sposobnosti. Standard za to meritev in napravo je opisan v EN ISO 13473-1. Torna sposobnost površine je določena z meritvami trenja in meritvami teksture površine. Torna sposobnost je lahko predstavljena bodisi kot meritev trenja ali kot kombinacija meritev trenja in teksture.

Najbolje prodajani standardi