SIST EN IEC 62660-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62660-1:2019
Koda projekta: 64922
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 1: Performance testing
Naslov (slovenski): Sekundarni litij-ionski členi za pogon električnih cestnih vozil - 1. del: Preskušanje zmogljivosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62660-1:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISCB - Sekundarne celice in baterije
ICS: 29.220.20 43.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-05
Referenčna oznaka: EN IEC 62660-1:2019
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62660 specifies performance and life testing of secondary lithium-ion cells used for propulsion of electric vehicles including battery electric vehicles (BEV) and hybrid electric vehicles (HEV). NOTE 1 Secondary lithium-ion cell used for propulsion of plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) can be tested by the procedure either for BEV application or HEV application, according to the battery system design, based on the agreement between the cell manufacturer and the customer. This document specifies the test procedures to obtain the essential characteristics of lithiumion cells for vehicle propulsion applications regarding capacity, power density, energy density, storage life and cycle life. This document provides the standard test procedures and conditions for testing basic performance characteristics of lithium-ion cells for vehicle propulsion applications, which are indispensable for securing a basic level of performance and obtaining essential data on cells for various designs of battery systems and battery packs. NOTE 2 Based on the agreement between the cell manufacturer and the customer, specific test conditions can be selected in addition to the conditions specified in this document. Selective test conditions are described in Annex A. NOTE 3 The performance tests for the electrically connected lithium-ion cells can be performed with reference to this document. NOTE 4 The test specification for lithium-ion battery packs and systems is defined in ISO 12405-4 [1].
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62660 določa preskušanje zmogljivosti in življenjske dobe sekundarnih litij-ionskih členov za pogon električnih vozil, vključno z električnimi akumulatorskimi vozili (BEV) in hibridnimi električnimi vozili (HEV). OPOMBA 1: Sekundarni litij-ionski člen za pogon priključnega hibridnega električnega vozila (PHEV) je mogoče preskusiti s postopkom uporabe BEV ali uporabe HEV v skladu z zasnovo baterijskega sistema na podlagi dogovora med proizvajalcem členov in kupcem. Ta dokument določa preskusne postopke za pridobitev osnovnih lastnosti litij-ionskih členov za pogon vozil v povezavi z zmogljivostjo, gostoto porazdelitve moči, gostoto porazdelitve energije, obdobjem skladiščenja in življenjsko dobo. Ta dokument podaja standardne preskusne postopke in pogoje za preskušanje osnovnih lastnosti zmogljivosti litij-ionskih členov za pogon vozil, ki so nepogrešljive za zagotavljanje osnovne ravni zmogljivosti in pridobivanje osnovnih podatkov o členih za različne zasnove baterijskih sistemov ter akumulatorjev. OPOMBA 2: Na podlagi dogovora med proizvajalcem člena in kupcem je mogoče poleg pogojev, določenih v tem dokumentu, izbrati posebne preskusne pogoje. Selektivni preskusni pogoji so opisani v dodatku A. OPOMBA 3: Preskusi zmogljivosti električno povezanih litij-ionskih členov je mogoče opraviti s sklicevanjem na ta dokument. OPOMBA 4: Specifikacija preskusa za litij-ionske akumulatorje in sisteme je opredeljena v standardu ISO 12405-4 [1].
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62660-1:2011 - Sekundarni litij-ionski členi za pogon električnih cestnih vozil - 1. del: Preskušanje zmogljivosti litij-ionskih celic 19-Feb-2019
Revidiran SIST EN 62660-1:2011 - Sekundarni litij-ionski členi za pogon električnih cestnih vozil - 1. del: Preskušanje zmogljivosti litij-ionskih celic 17-Oct-2017
Nadomešča SIST EN 62660-1:2011 - Sekundarni litij-ionski členi za pogon električnih cestnih vozil - 1. del: Preskušanje zmogljivosti litij-ionskih celic 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi