SIST EN ISO 6416:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 6416:2018
Koda projekta: 00318062
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Hydrometry - Measurement of discharge by the ultrasonic transit time (time of flight) method (ISO 6416:2017)
Naslov (slovenski): Hidrometrija - Merjenje pretoka z ultrazvočno časovno prenosno metodo (čas letenja) (ISO 6416:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 6416:2018 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMIN - Merilni instrumenti
ICS: 17.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Referenčna oznaka: EN ISO 6416:2017
Področje projekta (angleško): This document describes the establishment and operation of an ultrasonic (transit-time) gauging station for the continuous measurement of discharge in a river, an open channel or a closed conduit. It also describes the basic principles on which the method is based, the operation and performance of associated instrumentation and procedures for commissioning. It is limited to the “transit time of ultrasonic pulses” technique, and is not applicable to systems that make use of the “Doppler shift” or “correlation” or “level-to-flow” techniques. This document is not applicable to measurement in rivers with ice. NOTE This document focuses on open channel flow measurement. IEC 60041 covers the use of the technique for full pipe flow measurement.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument opisuje vzpostavitev in delovanje ultrazvočne (časovno prenosne) postaje za neprekinjeno merjenje pretoka v reki, odprtem kanalu ali zaprtem vodu. Opisuje tudi osnovna načela, na katerih temelji metoda, delovanje ter učinkovitost povezanih instrumentov in postopkov za zagon. Omejuje se na tehniko »časa prenosa ultrazvočnih impulzov« in se ne uporablja za sisteme, ki uporabljajo tehniko »Dopplerjevega zamika«, »korelacije« ali »ravni do pretoka«. Ta dokument se ne uporablja za merjenje v poledenelih rekah. OPOMBA: Ta dokument se osredotoča na merjenje pretoka v odprtem kanalu. IEC 60041 zajema uporabo tehnike za merjenje pretoka v celotni cevi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 6416:2005 - Hidrometrija – Merjenje pretoka z ultrazvočno (akustično) metodo (ISO 6416:2004) 01-Feb-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi