SIST EN 12916:2019

Oznaka standarda: SIST EN 12916:2019
Koda projekta: 00019516
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High performance liquid chromatography method with refractive index detection
Naslov (slovenski): Naftni proizvodi - Določevanje aromatskih ogljikovodikov v srednjih destilatih - Metoda tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z detekcijo lomnega količnika
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12916:2019 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 71.040.50 75.080
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-07
Referenčna oznaka: EN 12916:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a test method for the determination of the content of mono-aromatic, di-aromatic and tri+-aromatic hydrocarbons in diesel fuels that may contain fatty acid methyl esters (FAME) up to 30 % (V/V), in paraffinic diesel fuels that may contain fatty acid methyl esters (FAME) up to 7 % (V/V) and petroleum distillates in the boiling range from 150 °C to 400 °C. The polycyclic aromatic hydrocarbons content is calculated from the sum of di-aromatic and tri+-aromatic hydrocarbons and the total content of aromatic compounds is calculated from the sum of the individual aromatic hydrocarbon types. Compounds containing sulfur, nitrogen and oxygen can interfere in the determination; mono-alkenes do not interfere, but conjugated di-alkenes and poly-alkenes, if present, may do so. The precision statement of the procedure A, for regular distillates, has been established for diesel fuels with and without FAME blending components, with a mono-aromatic content in the range from 6 % (m/m) to 30 % (m/m), a di-aromatic content from 1 % (m/m) to 10 % (m/m), a tri+-aromatic content from 0 % (m/m) to 2 % (m/m), a polycyclic aromatic content from 1 % (m/m) to 12 % (m/m), and a total aromatic content from 7 % (m/m) to 42 % (m/m). The precision statement of the procedure B, for non-aromatic distillates, has been established for diesel fuels, with and without FAME blending components, with a mono-aromatic content in the range from 0,2 % (m/m) to 1,8 % (m/m), di-aromatic and polycyclic aromatic contents around 0,1 % (m/m), and a total aromatic content from 0,2 % (m/m) to 2 % (m/m).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje preskusno metodo za določanje vsebnosti monoaromatskih, diaromatskih in tri+-aromatskih ogljikovodikov v dizelskih gorivih, ki lahko vsebujejo do 30-odstotkov (V/V) metilnih estrov maščobnih kislin (FAME), v parafinskih dizelskih gorivih, ki lahko vsebujejo do sedem odstotkov (V/V) metilnih estrov maščobnih kislin, in naftne destilate z območjem vrelišča od 150 °C do 400 °C. Vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov je izračunana na podlagi vsote diaromatskih in tri+-aromatskih ogljikovodikov, skupna vsebnost aromatskih spojin pa je izračunana na podlagi vsote posameznih vrst aromatskih ogljikovodikov. Spojine, ki vsebujejo žveplo, dušik in kisik, lahko povzročajo motnje pri določanju; monoalkeni ne povzročajo motenj pri določanju, konjugirani dialkeni in polialkeni pa jih lahko povzročajo, če so prisotni. Izjava o natančnosti postopka A za običajne destilate je bila določena za dizelska goriva s komponentami in brez komponent za mešanje z metilnimi estri maščobnih kislin, ki vsebujejo od šest odstotkov (m/m) do 30 odstotkov (m/m) monoaromatskih spojin, od en odstotek (m/m) do deset odstotkov (m/m) diaromatskih spojin, od 0 odstotkov (m/m) do dva odstotka (m/m) triaromatskih spojin, od en odstotek (m/m) do dvanajst odstotkov (m/m) policikličnih aromatskih spojin in od sedem odstotkov (m/m) do 42 odstotkov (m/m) skupnih aromatskih spojin. Izjava o natančnosti postopka A za nearomatske destilate je bila določena za dizelska goriva s komponentami in brez komponent za mešanje z metilnimi estri maščobnih kislin, ki vsebujejo od 0,2 odstotka (m/m) do 1,8 odstotka (m/m) monoaromatskih spojin, okoli 0,1 odstotka (m/m) diaromatskih in policikličnih aromatskih spojin in od 0,2 odstotka (m/m) do 2 odstotka (m/m) skupnih aromatskih spojin.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 12916:2019/oprA1:2021 - Naftni proizvodi - Določevanje aromatskih ogljikovodikov v srednjih destilatih - Metoda tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z detekcijo lomnega količnika 01-dec-2021
Nadomešča SIST EN 12916:2016 - Naftni proizvodi - Določevanje aromatskih ogljikovodikov v srednjih destilatih - Metoda tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z detekcijo lomnega količnika 01-jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi