SIST EN 62722-2-1:2016

Oznaka standarda: SIST EN 62722-2-1:2016
Koda projekta: 24669
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires (IEC 62722-2-1:2014)
Naslov (slovenski): Tehnične lastnosti svetilk - 2-1. del: Posebne zahteve za LED-svetilke (IEC 62722-2-1:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62722-2-1:2016 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IESV - Električne svetilke
ICS: 29.140.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-07
Referenčna oznaka: EN 62722-2-1:2016
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62722 specifies the performance requirements for LED luminaires, together with the test methods and conditions, required to show compliance with this standard. It applies to LED luminaires for general lighting purposes. The following types of LED luminaires are distinguished. – Type A – Luminaires using LED modules where compliance with IEC 627171 has been proven. – Type B – Luminaires using LED modules where compliance with IEC 627171 has not been proven. – Type C – Luminaires using a LED lamp and covered in IEC 62722-1. The requirements of this standard only relate to type testing. This standard does not cover Type C luminaires. This standard does not cover LED luminaires that intentionally produce coloured light, neither does it cover luminaires using OLEDs (organic LEDs). These performance requirements are additional to the requirements in IEC 62722-1, Clauses 1 to 9, except where in this Part 2-1 alternative methods of measurement or limits are specified. As this standard has been simultaneously developed and edited with the standard for LED modules, where appropriate the compliance of the LED modules to the provisions of IEC 62717 may be transferred to the whole luminaire. Life time of LED luminaires is in most cases much longer than the practical test times. Consequently, verification of manufacturer’s life time claims cannot be made in a sufficiently confident way. For that reason the acceptance or rejection of a manufacturer’s life time claim, past 25 % of rated life (with a maximum of 6 000 h), is out of the scope of this standard. Instead of life time validation, this standard has opted for lumen maintenance categories at a defined finite test time. Therefore, the category number does not imply a prediction of achievable life time. The categories are lumen-depreciation character categories showing behaviour in agreement with manufacturer’s information which is provided before the test is started. In order to validate a life time claim, an extrapolation of test data is needed. A general method of projecting measurement data beyond limited test time is under consideration. For explanation of recommended life time metrics see IEC 62717, Annex C. It may be expected that LED luminaires which comply with this standard will start and operate satisfactorily at voltages between 92 % and 106 % of rated supply voltage and at an ambient air temperature within the declared range of the manufacturer. Evaluation of LOR (light output ratio) for LED luminaire is under consideration.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62722 določa zahteve glede zmogljivosti za svetilke LED skupaj s preskusnimi metodami in pogoji, ki so potrebni za preverjanje skladnosti s tem standardom. Uporablja se za svetilke LED za namene splošnega osvetljevanja. Opredeljene so naslednje vrste svetilk LED. – Vrsta A: svetilke, ki uporabljajo module LED, če je zagotovljena skladnost s standardom IEC 627171. – Vrsta B: svetilke, ki uporabljajo module LED, če ni zagotovljena skladnost s standardom IEC 627171. – Vrsta C: svetilke, ki uporabljajo sijalko LED, in so obravnavane v standardu IEC 62722-1. Zahteve iz tega standarda se nanašajo samo na tipsko preskušanje. Ta standard ne obravnava svetilk vrste C. Ta standard ne obravnava niti svetilk LED, ki namenoma proizvajajo barvno svetlobo, niti svetilk, ki uporabljajo diode OLED (organske diode LED). Te zahteve glede zmogljivosti so dodane k zahtevam iz standarda IEC 62722-1, točke od 1 do 9, razen kadar so v tem delu 2-1 določene druge metode merjenja ali omejitve. Glede na to, da se je ta standard razvijal in urejal hkrati s standardom za module LED, se lahko skladnost modulov LED z določili iz standarda IEC 62717 upošteva za celotno svetilko, kjer je potrebno. Življenjska doba svetilk LED je v večini primerov precej daljša od preskusnih časov v praksi. Posledično ni mogoče preveriti proizvajalčeve trditve o življenjski dobi z zadostno mero zanesljivosti. Zaradi tega sprejetje ali zavrnitev proizvajalčevih trditev o življenjski dobi nad 25 % nazivne življenjske dobe (z največ 6000 urami) ni zajeto v tem standardu. Namesto preverjanja veljavnosti življenjske dobe ta standard določa kategorije vzdrževanja lumnov pri opredeljenem končnem preskusnem času. Zato številka kategorije ne predvideva napovedi dosegljive življenjske dobe. Kategorije so kategorije znižanja vrednosti lumnov, ki delujejo v skladu z informacijami proizvajalca, ki so na voljo pred začetkom preskusa. Za preverjanje trditve o življenjski dobi je potrebna ekstrapolacija podatkov preskusa. Presoja se splošna metoda projiciranja podatkov meritev zunaj omejenega preskusnega časa. Za razlago meritev priporočene življenjske dobe glej standard IEC 62717, dodatek C. Pričakuje se lahko, da svetilke LED, ki so skladne s tem standardom, na začetku delujejo zadovoljivo pri napetosti med 92 % in 106 % nazivne napetosti ter pri temperaturi zraka v okolici v obsegu, ki ga je določil proizvajalec. Presoja se vrednotenje količine oddane svetlobe (LOR) za svetilke LED.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z oSIST prEN IEC 62722-2-1:2022 - Tehnične lastnosti svetilk - 2-1. del: Posebne zahteve za LED-svetilke 03-Mar-2020
Dopolnjen z SIST EN 62722-2-1:201X/kFprAA:2016 - Tehnične lastnosti svetilk - 2-1. del: Posebne zahteve za LED-svetilke 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi