SIST EN 16062:2015

Oznaka standarda: SIST EN 16062:2015
Koda projekta: 00278378
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Intelligent transport systems - ESafety - eCall high level application requirements (HLAP) using GSM/UMTS circuit switched networks
Naslov (slovenski): Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Zahteve za visoko stopnjo prednosti aplikacijskega protokola elektronskega klica v sili (HLAP) z uporabo komutiranega omrežja GSM/UMTS
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16062:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.220.20 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 16062:2015
Področje projekta (angleško): In respect of pan-European eCall (operating requirements defined in EN 16072), this European Standard defines the high level application protocols, procedures and processes required to provide the eCall service using a TS12 emergency call over a mobile communications network. NOTE 1 The objective of implementing the pan-European in-vehicle emergency call system (eCall) is to automate the notification of a traffic accident, wherever in Europe, with the same technical standards and the same quality of services objectives by using a PLMN (such as ETSI prime medium) which supports the European harmonized 112/E112 emergency number (TS12 ETSI/TS 122 003) and to provide a means of manually triggering the notification of an emergency incident. NOTE 2 HLAP requirements for third party services supporting eCall can be found in EN 16102, and have been developed in conjunction with the development of this work item, and is consistent in respect of the interface to the PSAP. This deliverable makes reference to those provisions but does not duplicate them.
Področje projekta (slovensko): V zvezi z vseevropskim elektronskim klicem v sili (operativne zahteve so opredeljene v standardu EN 16072) ta evropski standard določa visoko stopnjo prednosti aplikacijskih protokolov, postopke in procese, potrebne za zagotavljanje storitve elektronskega klica v sili z uporabo klica v sili TS12 v mobilnem komunikacijskem omrežju. OPOMBA 1: Cilj uvedbe vseevropskega sistema za klic v sili v vozilih (elektronski klic v sili) je avtomatizirati obveščanje ob prometni nesreči, kjer koli v Evropi, z enakimi tehničnimi standardi in enakimi cilji glede kakovosti storitev z uporabo »javnih kopenskih mobilnih omrežij« (PLMN) (kot je primarni medij ETSI), ki podpirajo evropsko usklajeno številko za nujne primere 112/E112 (TS12 ETSI/TS 122 003), ter zagotoviti način za ročno pošiljanje obvestila ob prometni nesreči. OPOMBA 2: Zahteve za visoko stopnjo prednosti aplikacijskega protokola za storitve tretjih strani v podporo elektronskemu klicu v sili so navedene v standardu EN 16102 in so bile pripravljene v povezavi z razvojem te delovne postavke, pri čemer je zagotovljena skladnost z vmesnikom za odzivno točko javne varnosti. Ta dokument se sklicuje na te določbe, a jih ne podvaja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST FprEN 16062:2022 - Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Zahteve za visoko stopnjo prednosti aplikacijskega protokola elektronskega klica v sili (HLAP) z uporabo komutiranega omrežja GSM/UMTS (2020) 11-May-2020
Nadomešča SIST EN 16062:2011 - Inteligentni transportni sistemi - e-Varnost - Zahteve za visoko stopnjo prednosti aplikacijskega protokola elektronskega klica v sili (HLAP) 29-Apr-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi