SIST EN ISO 19143:2012

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19143:2012
Koda projekta: 00287080
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Geographic information - Filter encoding (ISO 19143:2010)
Naslov (slovenski): Geografske informacije - Kodiranje s filtrom (ISO 19143:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 19143:2012 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GIG - Geografske informacije
ICS: 07.040 35.240.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-06
Referenčna oznaka: EN ISO 19143:2012
Področje projekta (angleško): ISO 19143:2010 describes an XML and KVP encoding of a system neutral syntax for expressing projections, selection and sorting clauses collectively called a query expression. These components are modular and intended to be used together or individually by other International Standards which reference ISO 19143:2010. ISO 19143:2010 defines an abstract component, named AbstractQueryExpression, from which other specifications can subclass concrete query elements to implement query operations. It also defines an additional abstract query component, named AbstractAdhocQueryExpresison, which is derived from AbstractQueryExpression and from which other specifications can subclass concrete query elements which follow the following query pattern: An abstract query element from which service specifications can subclass a concrete query element that implements a query operation that allows a client to specify a list of resource types, an optional projection clause, an optional selection clause, and an optional sorting clause to query a subset of resources that satisfy the selection clause. This pattern is referred to as an ad hoc query pattern since the server in not aware of the query until it is submitted for processing. This is in contrast to a stored query expression, which is stored and can be invoked by name or identifier. ISO 19143:2010 also describes an XML and KVP encoding of a system-neutral representation of a select clause. The XML representation is easily validated, parsed and transformed into a server-specific language required to retrieve or modify object instances stored in some persistent object store. ISO 19143:2010 defines the XML encoding for the following predicates. - A standard set of logical predicates: and, or and not. - A standard set of comparison predicates: equal to, not equal to, less than, less than or equal to, greater than, greater than or equal to, like, is null and between. - A standard set of spatial predicates: equal, disjoint, touches, within, overlaps, crosses, intersects, contains, within a specified distance, beyond a specified distance and BBOX. - A standard set of temporal predicates: after, before, begins, begun by, contains, during, ends, equals, meets, met by, overlaps and overlapped by. - A predicate to test whether the identifier of an object matches the specified value. ISO 19143:2010 defines the XML encoding of metadata that allows a service to declare which conformance classes, predicates, operators, operands and functions it supports. This metadata is referred to as Filter Capabilities.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opisuje kodiranje XML in KVP sistemsko nevtralne sintakse za izražanje napovedi, izbire in razvrščanja stavkov s skupnim imenom poizvedba. Te komponente so modularne in namenjene skupni ali posamezni uporabi v drugih standardih, ki se sklicujejo na ta mednarodni standard. Ta mednarodni standard opredeljuje abstraktno komponento, imenovano AbstractQueryExpression (abstraktna poizvedba), iz katere lahko druge specifikacije konkretne poizvedbene elemente razdelijo v podrazrede za izvajanje poizvedb. Ta mednarodni standard prav tako opredeljuje dodatno poizvedbeno komponento, imenovano AbstractAdhocQueryExpresison (abstraktna ad hoc poizvedba), ki je izpeljana iz abstraktne poizvedbe ter iz katere lahko druge specifikacije konkretne poizvedbene elemente razdelijo v podrazrede, ki upoštevajo naslednji poizvedbeni vzorec: abstraktni poizvedbeni element, iz katerega lahko specifikacije storitev v podrazrede razdelijo konkretne poizvedbene elemente, ki izvajajo poizvedbo, ki stranki omogoča, da določi seznam vrst virov, izbirni napovedni stavek, izbirni stavek za izbor in izbirni stavek za razvrščanje v poizvedbi podsklopa virov, ki ustrezajo stavku izbire. Ta vzorec se navaja kot ad hoc poizvedbeni vzorec, ker strežnik ni seznanjen s poizvedbo, dokler ni predložena v obravnavo. To je v nasprotju s shranjeno poizvedbo, ki je shranjena in se jo lahko uveljavi z imenom ali oznako. Ta mednarodni standard prav tako opisuje kodiranje XML in KVP sistemsko nevtralne predstavitve izbranega stavka. Predstavitev XML se zlahka potrdi, razčleni in pretvori v strežniško specifičen jezik, ki je potreben za iskanje ali spreminjanje primerkov predmeta, shranjenih v nekem obstojnem pomnilniku predmetov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 19143:2010 - Geografske informacije - Kodiranje s filtrom 01-jun-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi