SIST ISO 25964-1:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 25964-1:2013
Koda projekta: 053657
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies -- Part 1: Thesauri for information retrieval
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Tezavri in interoperabilnost z drugimi slovarji - 1. del: Tezavri za pridobivanje informacij
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 25964-1:2013 angleški jezik Active SIST-P: 125.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Področje projekta (angleško): This part of ISO 25964 gives recommendations for the development and maintenance of thesauri intended for information retrieval applications. It is applicable to vocabularies used for retrieving information from all types of information resources, irrespective of the media used (text, sound, still or moving image, physical object or multimedia) including knowledge bases and portals, bibliographic databases, text, museum or multimedia collections, and the items within them. This part of ISO 25964 also provides a data model and recommended format for the import and export of thesaurus data. This part of ISO 25964 is applicable to monolingual and multilingual thesauri. This part of ISO 25964 is not applicable to the preparation of back-of-the-book indexes, although many of its recommendations could be useful for that purpose. This part of ISO 25964 is not applicable to the databases or software used directly in search or indexing applications, but does anticipate the needs of such applications among its recommendations for thesaurus management.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 25964 podaja priporočila za razvoj in vzdrževanje tezavrov, namenjenih aplikacijam za pridobivanje informacij. Velja za slovarje, ki se uporabljajo za pridobivanje informacij iz vseh vrst informacijskih virov ne glede na uporabljeni medij (besedilo, zvok, nepremične ali dinamične slike, fizični objekti, večpredstavnostne vsebine), vključno z bazami znanja in portali, bibliografskimi podatkovnimi zbirkami, besedilnimi, muzejskimi ali večpredstavnostnimi zbirkami in predmeti v njih. Ta del standarda ISO 25964 zagotavlja tudi podatkovni model in priporočeni format za uvoz in izvoz podatkov iz tezavra. Ta del standarda ISO 25964 se uporablja za enojezikovne in večjezikovne tezavre. Ta del standarda ISO 25964 se ne uporablja za pripravo kazal na koncu knjig, čeprav bi bila številna priporočila zanje uporabna. Ta del standarda ISO 25964 ne velja za podatkovne baze ali programsko opremo, ki se uporablja neposredno pri aplikacijah za iskanje ali indeksiranje, vendar predvideva potrebe takih aplikacij v priporočilih za upravljanje s tezavrom.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 5964:1996 - Dokumentacija - Smernice za zasnovo in razvoj večjezičnih tezavrov 01-sep-2018
Nadomešča SIST ISO 2788:1996 - Dokumentacija - Smernice za zasnovo in razvoj enojezičnih tezavrov 01-sep-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi