SIST EN 15061:2022

Oznaka standarda: SIST EN 15061:2022
Koda projekta: 00322033
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Safety requirements for strip processing line machinery and equipment
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Varnostne zahteve za linijske stroje in opremo za obdelavo (kovinskih) trakov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15061:2022 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.110 77.180
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-05
Referenčna oznaka: EN 15061:2022
Področje projekta (angleško): This European Standard defines the health and safety requirements of strip processing lines. This European Standard deals with significant hazards, hazardous situations and events relevant for strip processing line machinery and equipment, when used as intended and under conditions foreseen by the manufacturer, but also includes foreseeable faults and malfunctions in case of misuse. This European Standard applies to: Strip processing lines for treating metal strip: from coil take-over-point of the entry section through the process up to the coil take-over-point of the exit section or interface to other lines (terminal equipment). NOTE 1 The aforementioned lines/ processes can also occur in combination. NOTE 2 If the aforementioned lines/processes are combined with processes which are not covered by the scope of this standard, it is recommended to use this standard as a guideline. NOTE 3 Thermo process equipment integrated in strip processing lines is covered by EN 746 series. For dryers and ovens, in which flammable substances are released, EN 1539 applies. This European Standard does not cover:  Thermo process equipment, e. g., in accordance with EN 746 series;  Dryers and ovens in accordance with EN 1539;  Coil transporting system before coil take-over-point at the entry section and after coil take-over-point at the exit section, e. g., hook conveyors, overhead cranes, fork lift and railway trucks and other vehicles;  Acid regeneration plants;  Regeneration plants which are not integral part of the strip processing line  Storage equipment for coils;  Rolling mill stands (i. e., skin pass and reduction stands) according to EN 15094;  Rollshop equipment;  Separate process technology (e. g., compressed air system, treatment of water and treatment of rolling lubricant);  Separate cleaning system for exhaust air;  Firefighting system. NOTE: Protection of persons in case of using asphyxiant gases used in firefighting system is covered by this document, see Annex C. This European Standard is not applicable to strip processing line machinery and equipment, which are manufactured before the date of publication of this standard by CEN. NOTE: In case of revamping parts of a strip processing line, this European Standard should be used as a guideline for the parts to be revamped
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zdravstvene in varnostne zahteve za uporabo proizvodnih linij za obdelavo (kovinskih) trakov. Ta evropski standard obravnava vsa večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke v zvezi z linijskimi stroji ter opremo za obdelavo (kovinskih) trakov, kadar se ti uporabljajo v skladu s predvidenim namenom ter pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec, vendar vključuje tudi predvidene okvare in napake v primeru nepravilne uporabe. Ta evropski standard se uporablja za: – proizvodne linije za obdelavo kovinskih trakov: od mesta za prevzem zvitkov na vhodu prek celotnega procesa do mesta za prevzem zvitkov na izhodu ali vmesniku do drugih proizvodnih linij (terminalna oprema). OPOMBA 1: Zgoraj omenjene proizvodne linije/procese je mogoče izvajati tudi v kombinaciji. OPOMBA 2: Če se zgoraj omenjene proizvodne linije/procesi izvajajo v kombinaciji s procesi, ki ne spadajo na področje uporabe tega standarda, je priporočljivo uporabiti ta standard kot vodilo. OPOMBA 3: Oprema za toplotno obdelavo, integrirana v proizvodne linije za obdelavo (kovinskih) trakov, je zajeta v skupini standardov EN 746. Za sušilnike in peči, v katerih se sproščajo vnetljive snovi, se uporablja standard EN 1539. Ta evropski standard ne zajema: – opreme za toplotno obdelavo, npr. v skladu s skupino standardov EN 746; – sušilnikov in peči v skladu s standardom EN 1539; – sistema za transport zvitkov pred mestom za prevzem zvitkov na vhodu in za mestom za prevzem zvitkov na izhodu (npr. transporterji s kljukami, mostni žerjavi, viličarji in železniški vagoni ter druga vozila); – obratov za regeneracijo kislin; – obratov za regeneracijo, ki niso sestavni del proizvodne linije za obdelavo (kovinskih) trakov; – opreme za shranjevanje zvitkov; – valjalnih strojev (npr. dresirni in redukcijski stroji) v skladu s standardom EN 15094; – vrtljive opreme za obrate; – ločene tehnologije procesov (npr. sistem stisnjenega zraka, čiščenje vode in obdelava maziva za valjalne stroje); – ločenega sistema za čiščenje odvedenega zraka; – sistema za gašenje požarov. OPOMBA: Zaščita oseb v primeru uporabe zadušljivih plinov iz sistema za gašenje požarov je zajeta v tem dokumentu (glej dodatek C). Ta evropski standard se ne uporablja za linijske stroje in opremo za obdelavo (kovinskih) trakov, ki so bili izdelani pred datumom izdaje tega standarda s strani Evropskega odbora za standardizacijo (CEN). OPOMBA: V primeru preoblikovanja delov proizvodne linije za obdelavo (kovinskih) trakov naj bi se ta evropski standard uporabljal kot vodilo za dele, ki bodo preoblikovani.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 15061:2008+A1:2009 - Varnost strojev - Varnostne zahteve za linijske stroje in opremo za obdelavo (kovinskih) trakov 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 15061:2008+A1:2009 - Varnost strojev - Varnostne zahteve za linijske stroje in opremo za obdelavo (kovinskih) trakov 16-Mar-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi