SIST EN ISO 19353:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19353:2019
Koda projekta: 00114176
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Fire prevention and fire protection (ISO 19353:2098)
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Požarna varnost (ISO 19353:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 19353:2019 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 13.110 13.220.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-05
Referenčna oznaka: EN ISO 19353:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies methods for identifying fire hazards resulting from machinery and for performing a risk assessment. It gives the basic concepts and methodology of protective measures for fire prevention and protection to be taken during the design and construction of machinery. The measures consider the intended use and reasonably foreseeable misuse of the machine. It provides guidelines for consideration in reducing the risk of machinery fires to acceptable levels through machine design, risk assessment and operator instructions. This document is not applicable to: — mobile machinery; — machinery designed to contain controlled combustion processes (e.g. internal combustion engines, furnaces), unless these processes can constitute the ignition source of a fire in other parts of the machinery or outside of this; — machinery used in potentially explosive atmospheres and explosion prevention and protection; and — fire detection and suppression systems that are integrated in building fire safety systems. It is also not applicable to machinery or machinery components manufactured before the date of its publication.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa metode za prepoznavanje požarne ogroženosti zaradi strojev in za oceno tveganja. Podaja osnovne koncepte in metodologijo zaščitnih ukrepov za preprečevanje požara ter zaščito pred požarom, ki jih treba izvesti med načrtovanjem in izdelavo strojev. Ukrepi upoštevajo namen uporabe in pričakovano nepravilno uporabo stroja. Podaja smernice, ki jih je treba upoštevati za zmanjšanje nevarnosti nastanka požarov pri strojih na sprejemljivo raven, in sicer na podlagi zasnove strojev, ocene tveganja in navodil za uporabo. Ta dokument se ne uporablja za: – mobilne stroje; – stroje, ki so zasnovani tako, da vključujejo nadzorovane procese zgorevanja (npr. motorji z notranjim izgorevanjem, peči), razen če lahko ti procesi delujejo kot vir vžiga požara pri drugih delih stroja ali zunaj njega; – stroje, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnem okolju ter za preprečevanje in zaščito pred eksplozijami; in – sisteme za odkrivanje in gašenje požarov, ki so vgrajeni v sisteme požarne varnosti stavb. Prav tako se ne uporablja za stroje ali sestavne dele strojev, ki so bili izdelani, preden je bil objavljen.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 19353:2016 - Varnost strojev - Požarna varnost (ISO 19353:2015) 09-apr-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi