SIST EN 61558-2-23:2010

Oznaka standarda: SIST EN 61558-2-23:2010
Koda projekta: 21930
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for construction sites (IEC 61558-2-23:2010)
Naslov (slovenski): Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in kombinacij teh elementov - 2-23. del: Posebne zahteve in preskusi za transformatorje in napajalnike za gradbišča (IEC 61558-2-23:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61558-2-23:2010 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I96 - Imaginarni 96
ICS: 29.180 91.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Referenčna oznaka: EN 61558-2-23:2010
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61558 deals with the safety of transformers for construction sites and power supply units incorporating transformers for construction sites. Transformers incorporating electronic circuits are also covered by this standard. Unless otherwise specified, from here onward, the term transformer covers transformers for construction sites and power supply units incorporating transformers for construction sites. This part is applicable to stationary or portable, single-phase or polyphase, air-cooled (natural or forced) independent or associated transformers, being isolating or safety isolating drytype transformers for the use on construction sites. The windings may be encapsulated or non-encapsulated. The rated supply voltage does not exceed 1 000 V a.c., and the rated supply frequency and the internal operating frequencies do not exceed 500 Hz. This standard used in combination with Part 2-16 for Switch mode power supply units (SMPS) is also applicable to power supplies with internal operating frequencies higher than 500 Hz. Where the two requirements are in conflict the most severe take precedence The rated output does not exceed: - 25 kVA for single-phase transformers; - 40 kVA for poly-phase transformers. This part is applicable to transformers without limitation of the rated output subject to an agreement between the purchaser and the manufacturer. Isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers for construction sites have a no-load output voltage and a rated output voltage exceeding 50 V a.c. and not exceeding 250 V a.c. Safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers for construction sites have a no-load output voltage and a rated output voltage not exceeding 50 V a.c. Transformers and power supply units covered by this part are used in applications where it is required by the installation rules or by the appliance specification for protection purposes. When the transformers or power supply units are incorporated into low voltage switchgear and controlgear assemblies for construction sites as specified in IEC 60439-4, the additional requirements of IEC 60439-4 will apply to the assembly.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 61558 obravnava varnost transformatorjev za gradbišča in napajalnikov, ki vsebujejo transformatorje, za gradbišča. Transformatorji, ki vsebujejo elektronska vezja, so prav tako zajeti v tem standardu. Razen če je drugače navedeno, v nadaljevanju izraz transformator zajema transformatorje za gradbišča in napajalnike, ki vsebujejo transformatorje za gradbišča. Ta del velja za nepremične ali prenosne, enofazne ali večfazne, zračno hlajene (naravno ali vsiljeno), samostojne ali povezane transformatorje, ki so ločilni ali varnostno ločilni transformatorji suhega tipa za uporabo na gradbiščih. Navitje je lahko inkapsulirano ali nekapsulirano. Nazivna napetost napajanja ne presega 1.000 V izmeničnega toka in nazivna frekvenca napajanja in notranja obratovalna frekvenca ne presega 500 Hz. Ta standard v kombinaciji z delom 2-16 za stikalni napajalnik (SMPS) velja tudi za napajalnike z notranjimi obratovalnimi frekvencami, višjimi od 500 Hz. Če sta zahtevi v nasprotju, ima prednost najstrožja. Nazivni izhod ne presega: - 25 kVA za enofazne transformatorje; - 40 kVA za večfazne transformatorje. Ta del velja za transformatorje brez omejitve nazivnega izhoda, ki je predmet dogovora med kupcem in proizvajalcem. Ločilni transformatorji in napajalniki, ki vsebujejo ločilne transformatorje za gradbišča, imajo izhodno napetost v prostem teku in nazivno izhodno napetost, ki presega 50 V izmeničnega toka in ne presega 250 V izmeničnega toka. Varnostni ločilni transformatorji in napajalniki, ki vsebujejo varnostne ločilne transformatorje, za gradbišča, imajo izhodno napetost v prostem teku in nazivno izhodno napetost, ki ne presega 50 V izmeničnega toka. Transformatorji in napajalniki, ki jih zajema ta del, se uporabljajo v napravah, kjer to zahtevajo pravila za namestitev ali specifikacije naprave, z namenom zaščite. Kadar so transformatorji ali napajalniki vgrajeni v nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave za gradbišča, kot je opredeljeno v IEC 60439-4, se za sklop uporabljajo dodatne zahteve IEC 60439-4.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 61558-2-23:2001 - Safety of power transformers, power supply units and similar devices - Partr 2-23: Particular requirements for transofrmers for construction sites (IEC 61558-2-23:2000) 08-Oct-2013
Nadomešča SIST EN 61558-2-23:2001 - Safety of power transformers, power supply units and similar devices - Partr 2-23: Particular requirements for transofrmers for construction sites (IEC 61558-2-23:2000) 01-Oct-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi