SIST-TS CEN ISO/TS 21177:2019

Oznaka standarda: SIST-TS CEN ISO/TS 21177:2019
Koda projekta: 00278438
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices (ISO/TS 21177:2019)
Naslov (slovenski): Inteligentni transportni sistemi - Storitve varovanja postaj ITS za varno vzpostavitev sej in preverjanje pristnosti med zaupanja vrednimi napravami (ISO/TS 21177:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN ISO/TS 21177:2019 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.220.01 35.030 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-12
Referenčna oznaka: CEN ISO/TS 21177:2019
Področje projekta (angleško): This document contains specifications for a set of ITS station security services required to ensure the authenticity of the source and integrity of information exchanged between trusted entities: - devices operated as bounded secured managed entities, i.e. "ITS Station Communication Units" (ITS-SCU) and "ITS station units" (ITS-SU) specified in ISO 21217, and - between ITS-SUs (composed of one or several ITS-SCUs) and external trusted entities such as sensor and control networks. These services include authentication and secure session establishment which are required to exchange information in a trusted and secure manner. These services are essential for many ITS applications and services including time-critical safety applications, automated driving, remote management of ITS stations (ISO 24102-2[5]), and roadside/infrastructure related services.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument vsebuje specifikacije za storitve varovanja postaj ITS, ki so potrebne za zagotovitev verodostojnosti vira in celovitosti informacij, izmenjanih med zaupanja vrednimi enotami: – naprave, ki delujejo kot omejene varovane upravljane enote, tj. »komunikacijske enote postaje ITS« (ITS-SCU) in »enote postaj ITS« (ITS-SU), določene v standardu ISO 21217, in – med enotami ITS-SU (sestavljenimi iz ene ali več postaj ITS- SCU) ter zunanjo zaupanja vredno enoto, kot so senzorska in nadzorna omrežja. Te storitve vključujejo preverjanje pristnosti in varno vzpostavitev seje, ki sta potrebna za zaupno in varno izmenjavo informacij. Te storitve so bistvene za različne aplikacije ITS in storitve, vključno s časovno kritičnimi varnostnimi aplikacijami, samodejno vožnjo, daljinskim upravljanjem postaj ITS (ISO 24102-2 [5]) ter obcestnimi/infrastrukturnimi storitvami.

Najbolje prodajani standardi