SIST EN 60071-1:2006

Oznaka standarda: SIST EN 60071-1:2006
Koda projekta: 16630
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules
Naslov (slovenski): Koordinacija izolacije - 1. del: Definicije, načela in pravila (IEC 60071-1:2006)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60071-1:2006 slovenski jezik Active SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
SIST EN 60071-1:2006 (EN) angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
SIST EN 60071-1:2006 (FR) francoski jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi
ICS: 01.040.29 29.080.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2006
Refer. št. objave: Sporocila 2006-11-01
Referenčna oznaka: EN 60071-1:2006
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60071 applies to three-phase a.c. systems having a highest voltage for equipment above 1 kV. It specifies the procedure for the selection of the rated withstand voltages for the phase-to-earth, phase-to-phase and longitudinal insulation of the equipment and the installations of these systems. It also gives the lists of the standard withstand voltages from which the rated withstand voltages should be selected. This standard recommends that the selected withstand voltages should be associated with the highest voltage for equipment. This association is for insulation co-ordination purposes only. The requirements for human safety are not covered by this standard. Although the principles of this standard also apply to transmission line insulation, the values of their withstand voltages may be different from the standard rated withstand voltages. The apparatus committees are responsible for specifying the rated withstand voltages and the test procedures suitable for the relevant equipment taking into consideration the recommendations of this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 60071 velja za trifazne sisteme z izmeničnim tokom, ki imajo najvišjo zahtevano napetost nad 1 kV. Določa postopek za izbor ocenjenih upornih napetosti za fazo-zemljo, fazo-fazo in vzdolžno izolacijo opreme ter namestitev teh sistemov. Prav tako podaja sezname standardnih upornih napetostih, iz katerih naj bi bila izbrana nazivna uporna napetost. Ta standard priporoča, da so izbrane uporne napetosti povezane z najvišjo napetostjo za opremo. Ta povezava je namenjena samo za namene koordinacije izolacije. Zahteve za varnost ljudi niso zajete v tem standardu. Čeprav principi tega standarda veljajo tudi za izolacijo prenosnih daljnovodov, se lahko njihove vrednosti uporne napetosti razlikujejo od nazivnih upornih napetosti tega standarda. Komiteji za naprave so odgovorni za določitev nazivnih upornih napetosti in testnih postopkov, ki so primerni za ustrezno opremo ob upoštevanju priporočil tega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z oSIST prEN IEC 60071-1:2018:2018 - Koordinacija izolacije - 1. del: Definicije, načela in pravila (Predlagani horizontalni standard) 08-okt-2019
Dopolnjen z SIST EN 60071-1:2006/A1:2010 - Koordinacija izolacije - 1. del: Definicije, načela in pravila (IEC 60071-1:2006/A1:2010) 01-apr-2010
Revidiran oSIST prEN IEC 60071-1:2018:2018 - Koordinacija izolacije - 1. del: Definicije, načela in pravila (Predlagani horizontalni standard) 28-nov-2017
Nadomešča SIST EN 60071-1:2001 - Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules 01-mar-2009


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi