SIST-TP IEC/TR 61439-0:2016

Oznaka standarda: SIST-TP IEC/TR 61439-0:2016
Koda projekta: 00005502
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 0: Guidance to specifying assemblies
Naslov (slovenski): Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 0. del: Navodila za specificiranje sestavov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP IEC/TR 61439-0:2016 slovenski jezik Active SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
SIST-TP IEC/TR 61439-0:2016 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-06
Referenčna oznaka:
Področje projekta (angleško): Within the IEC 61439 series of standards for low-voltage switchgear and controlgear assemblies (ASSEMBLIES), there are system and application details that are specified by the user to enable the manufacturer to produce an ASSEMBLY that meets the needs and expectations of the user. This Part of IEC 61439, which is a technical report identifies, from the user’s perspective, those functions and characteristics that should be defined when specifying ASSEMBLIES. It provides: – an explanation of the ASSEMBLY characteristics and options within the IEC 61439 series; – a guidance on how to select the appropriate option and to define characteristics so as to meet specific application needs, using a functional approach; and – an assistance in the specification of ASSEMBLIES. References within this technical report to the interface characteristics of an ASSEMBLY and the requirements with which they will comply assume that the ASSEMBLY is designed, manufactured, and verified in accordance with the relevant IEC 61439 part. V skupini standardov IEC 61439, Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav (sestavi), so zbrane sistemske in druge podrobnosti za uporabo, ki jih specificira uporabnik, da omogoči proizvajalcu izdelati sestav, ki bo izpolnjeval potrebe in pričakovanja uporabnika. Ta del IEC 61439 je tehnično poročilo, ki z uporabnikove perspektive identificira tiste funkcije in karakteristike, ki so potrebne za specifikacijo sestava. Zagotavlja: – razlago karakteristik sestava in možnosti v okviru skupine standardov IEC 61439, – navodila, kako z uporabo funkcionalnega pristopa primerno izbrati in določiti karakteristike sestava tako, da bodo ustrezale specifičnim potrebam uporabe, in – pomoč pri specificiranju sestavov. Sklicevanje v tem tehničnem poročilu na karakteristike vmesnika sestava in na zahteve, s katerimi so skladne, ustvarja domnevo, da je sestav konstruiran, izdelan in preverjen v skladu z ustreznim delom IEC 61439.

Najbolje prodajani standardi