SIST EN 12581:2006+A1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 12581:2006+A1:2010
Koda projekta: 00271045
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Coating plants - Machinery for dip coating and electrodeposition of organic liquid coating material - Safety requirements
Naslov (slovenski): Premazne naprave - Naprave za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12581:2006+A1:2010 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.220.60 87.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-10
Referenčna oznaka: EN 12581:2005+A1:2010
Področje projekta (angleško): 1.1 This European Standard applies to the design and construction of machinery for dip coating and electrodeposition of organic liquid coating material to industrial items. This machinery consists of the following equipment: - Transport system including hoists; - Dip tank and safety tank; - forced ventilation system; - ancillary equipment such as pumps, filters, heaters. This European Standard deals with the significant hazards, hazardous situations and events relevant to dip and electrophoretic coating machinery when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Clause 4). In addition, the equipment marking and minimum use requirements are specified. 1.2 This European Standard does not cover: - automatic loading and unloading systems; - lifting accessories; - dip and electrophoretic coating tanks without any technical devices such as enclosure, lip extractions, pumps, heaters; - machinery for organic liquid coating material preparation, supply and draining systems (e.g. pumps); - water and waste liquids treatment machinery; - dip and electrodeposition coating machinery for web or coil coating; - dip and electrophoretic coating machinery with tank volume less than 1 m3; This European Standard is not applicable to industrial machinery for dip or electrophoretic coating processes which are manufactured before the date of publication of this European Standard by CEN.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta evropski standard velja za načrtovanje in izdelavo naprav za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka na industrijske predmete. Naprave so sestavljene iz naslednje opreme: - transportnega sistema, ki vključuje dvigala; - rezervoarjev za potapljanje in varnostnih rezervoarjev; sistema za vsiljeno prezračevanje; - pomožne opreme, kot so črpalke, filtri, grelniki. Ta evropski standard obravnava vse bistvene nevarnosti, nevarna stanja in dogodke v zvezi z napravami za nanašanje s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji, kot jih je predvidel proizvajalec (glej Klavzulo 4). Poleg tega določa tudi označevanje opreme in minimalne zahteve za uporabo. 1.2 Ta evropski standard ne zajema: - sistemov za avtomatsko natovarjanje in raztovarjanje; - pripomočkov za dvigovanje; - rezervoarjev za potapljanje oziroma potapljanje in uporabo električnega toka brez tehničnih pripomočkov, kot so zaprt prostor, robni ekstraktorji, črpalke, grelniki; - naprav za sisteme za pripravo, oskrbo in odvajanje tekočih organskih premazov (npr. črpalk); - naprav za obdelavo vode in odpadnih tekočin; - naprav za nanašanje s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka za mrežno ali spiralno nanašanje; - naprav za nanašanje s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka s prostornino rezervoarja manj kot 1 m3; Ta evropski standard ne velja za industrijske naprave za procese nanašanja s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka, ki so bile izdelane pred datumom, ko je CEN objavil ta evropski standard.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 12581:2006/kprA1:2010 - Premazne naprave - Naprave za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka - Varnostne zahteve - Dopolnilo A1 01-Oct-2010
Nadomešča SIST EN 12581:2006 - Premazne naprave – Naprave za nanašanje tekočih organskih premazov s potapljanjem oziroma s potapljanjem in uporabo električnega toka – Varnostne zahteve 01-Oct-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi