SIST EN 197-1:2011

Oznaka standarda: SIST EN 197-1:2011
Koda projekta: 00051077
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements
Naslov (slovenski): Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 197-1:2011 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
SIST EN 197-1:2011 slovenski jezik Active SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo
ICS: 91.100.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Referenčna oznaka: EN 197-1:2011
Področje projekta (angleško): This Part of this European Standard defines and gives the specifications of 27 distinct common cement products and their constituents. The definition of each cement includes the proportions in which the constituents are to be combined to produce these distinct products in a range of six strength classes. The definition also includes requirements the constituents have to meet and the mechanical, physical and chemical requirements of the 27 products and strength classes. This Part of this European Standard also states the conformity criteria and the related rules. Necessary durability requirements are also given.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa in postavlja zahteve za 27 različnih običajnih cementov, 7 sulfatnoodpornih običajnih cementov, prav tako pa tudi za 3 različne žlindrine cemente z nizko zgodnjo trdnostjo in 2 žlindrina sulfatnoodporna cementa z nizko zgodnjo trdnostjo ter njihove sestavine. Definicija vsakega cementa vključuje deleže, v katerih je treba sestavine mešati, da bi se proizvedli ti različni proizvodi, ki obsegajo devet trdnostnih razredov. Definicija vključuje tudi zahteve, katerim morajo ustrezati sestavine. Vključuje tudi mehanske, fizikalne in kemijske zahteve. Nadalje ta standard določa tudi merila skladnosti in s tem povezana pravila. Podane so tudi potrebne zahteve za trajnost. Poleg sulfatnoodpornih cementov, opredeljenih v tem dokumentu, so kot odporni proti sulfatni agresiji potrjeni na nacionalni ravni še drugi cementi, ki so skladni bodisi s tem standardom ali z drugimi standardi, evropskimi ali nacionalnimi. Cementi, navedeni v dodatku A, so po mnenju predstavnikov CEN iz različnih držav sulfatno odporni z omejitvami glede na mesto uporabe. OPOMBA 1: Poleg predpisanih zahtev je pomembna tudi izmenjava dodatnih informacij med proizvajalcem cementa in uporabnikom. Postopki za takšno izmenjavo v tem standardu niso obravnavani, temveč naj bi bili obravnavani skladno z nacionalnimi standardi ali predpisi, lahko pa se zanje dogovorita zainteresirani stranki. OPOMBA 2: Beseda “cement” se v EN 197-1 uporablja samo v zvezi z običajnimi cementi, če ni določeno drugače. Ta standard ne vključuje: – specialnih cementov z zelo nizko toploto hidratacije, ki so vključeni v EN 14216, – supersulfatnih cementov, vključenih v EN 15743, – kalcijevega aluminatnega cementa, vključenega v EN 14647, – zidarskega cementa, vključenega v EN 413-1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 197-4:2004 - Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za žlindrine cemente z nizko zgodnjo trdnostjo 01-dec-2011
Revidiran oSIST prEN 197-1:2018 - Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente 01-dec-2018
Nadomešča SIST EN 197-1:2001/oprA2:2006 - Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente - Dopolnilo A2 (Sulfatnoodporni cement) 01-dec-2011
Nadomešča SIST EN 197-1:2001/A3:2008 - Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente - Dopolnilo A3 01-dec-2011
Nadomešča SIST EN 197-1:2001 - Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente 01-dec-2011
Nadomešča SIST EN 197-1:2001/A1:2004 - Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente 01-dec-2011
Nadomešča SIST EN 197-4:2004/oprA1:2006 - Cement - 4. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za žlindrine cemente z nizko zgodnjo trdnostjo - Dopolnilo A1 01-dec-2011
Revidiran oSIST prEN 197-1:2014 - Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente 01-sep-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi