SIST EN ISO 4519:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4519:2016
Koda projekta: 00262297
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrodeposited metallic coatings and related finishes - Sampling procedures for inspection by attributes (ISO 4519:1980)
Naslov (slovenski): Galvansko nanašanje kovinskih in sorodnih prevlek - Naključno vzorčenje za kontrolo kakovosti (ISO 4519:1980)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4519:2016 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin
ICS: 25.220.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-07
Referenčna oznaka: EN ISO 4519:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes sampling plans and procedures for inspection by attributes of electrodeposited metallic coatings. It may be applied to related finishes by agreement between the supplier and the purchaser. It is based on ISO 2859 (see also Addendum 1 to ISO 2859). The sampling plans in this International Standard are applicable, but not limited, to the inspection of end items, components, materials in process and finished products in storage. The plans are intended primarily to be used for a continuing series of lots, but they may also be used for the inspection of isolated lots. However, the assurance given for isolated lots is lower than that given for a continuing series of lots. This International Standard is not applicable to the sampling and testing of mechanical fasteners having electrodeposited metallic coatings or related finishes, in all the circumstances for which procedures for these components are specified in ISO 3269. The sampling plans given in this International Standard are based on AQLs1) of 1,5 and 4,0 %. Other AQLs may be used if specified in the product specification, in which case reference should be made to ISO 2859 and its Addendum 1. It is also possible to formulate sampling plans based on inspection by variables.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard vzpostavlja načrte in postopke vzorčenja za kontrolo galvanskih nanosov kovinskih prevlek po opisnih spremenljivkah. Uporablja se lahko za sorodne prevleke po dogovoru med dobaviteljem in kupcem. Temelji na standardu ISO 2859 (glej tudi dodatek 1 k standardu ISO 2859). Načrti vzorčenja v tem mednarodnem standardu se med drugim uporabljajo za kontrolo končnih izdelkov, komponent ter materialov v predelanih in končnih skladiščenih izdelkih. Načrti so namenjeni predvsem za uporabo v trajnih sklopih serij, vendar se lahko uporabljajo tudi za kontrolo izoliranih sklopov. Vendar je zagotovilo za izolirane sklope manjše od tistega za trajne sklope serij. Ta mednarodni standard se ne uporablja za vzorčenje in preskušanje mehanskih veznih elementov z galvanskim nanosom kovinskih ali sorodnih prevlek v vseh okoliščinah, katerih postopki za te komponente so določeni v standardu ISO 3269. Načrti vzorčenja v tem mednarodnem standardu temeljijo na 1,5- in 4-odstotni prevzemni meji kakovosti1). Druge prevzemne meje kakovosti se lahko uporabljajo, če so določene v specifikaciji izdelka, pri čemer je treba upoštevati standard ISO 2859 in dodatek 1 tega standarda. Poleg tega je načrte vzorčenja mogoče oblikovati tudi na podlagi kontrole po številskih spremenljivkah.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 4519:1999 - Galvansko nanašanje kovinskih in sorodnih prevlek - Naključno vzorčenje za kontrolo kakovosti 01-jul-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi