SIST EN 410:2011

Oznaka standarda: SIST EN 410:2011
Koda projekta: 00129163
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing
Naslov (slovenski): Steklo v gradbeništvu - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 410:2011 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu
ICS: 81.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-06
Referenčna oznaka: EN 410:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies methods of determining the luminous and solar characteristics of glazing in buildings. These characteristic can serve as a basis for lighting, heating and cooling calculations of rooms and permit comparison between different types of glazing. This European Standard applies both to conventional glazing and to absorbing or reflecting solar-control glazing, used as vertical or horizontal glazed apertures. The appropriate formulae for single, double and triple glazing are given. This European Standard is accordingly applicable to all transparent materials except those which show significant transmission in the wavelength region 5 µm to 50 µm of ambient temperature radiation, such as certain plastic materials. Materials with light-scattering properties for incident radiation are dealt with as conventional transparent materials subject to certain conditions (see 5.2). Angular light and solar properties of glass in building are excluded from this Standard. However, research work in this area is summarised in E.1, E.2 and E.3. While this European Standard presents the formulae for the exact calculations of the spectral characteristics of glazing, it does not consider the uncertainty of the measurements necessary to determine the spectral parameters that are used in the calculations. It should be noted that, for simple glazing systems where few measurements are required, the uncertainty of the results will be satisfactory if correct measurements procedures have been followed. When the glazing systems become complex and a large number of measurements are required to determine the spectral parameters, the uncertainty is cumulative with the number of measurements and should be considered in the final results. The term interface used in this European Standard, is considered to be a surface characterized by its transmission and reflections of light intensities.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa metode za določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla v zgradbah. Te karakteristike se lahko uporabljajo kot osnova za izračune osvetljave, gretja in hlajenja prostorov in omogočajo primerjavo med različnimi vrstami stekla. Ta evropski standard velja za konvencionalno steklo in za absorpcijsko ali odsevno steklo za nadzor sonca, ki se uporablja kot navpična ali vodoravna steklena odprtina. Podane so ustrezne formule za enojno, dvojno in trojno steklo. Ta evropski standard ustrezno velja za vse prosojne materiale, razen za tiste, ki kažejo bistveno prepustnost v območju valovnih dolžin med 5 µm in 50 µm sevanja okoljske temperature, kot so nekateri plastični materiali. Materiali z lastnostmi sipanja svetlobe za naključno sevanje se obravnavajo kot konvencionalni prosojni materiali ob upoštevanju nekaterih zahtev (glej 5.2). Kotna svetloba in sončne lastnosti stekla v gradbeništvu so izvzete iz tega standarda. Raziskovalno delo s tega področja pa je povzeto v E.1, E.2 in E.3. Medtem ko ta evropski standard predstavlja formule za natančne izračune spektralnih lastnosti stekla, ne obravnava negotovosti potrebnih meritev za določanje spektralnih parametrov, ki se uporabljajo pri izračunih. Treba je upoštevati, da je pri preprostih steklenih sistemih, pri katerih je potrebnih le malo meritev, negotovost rezultatov zadovoljiva, če se upoštevajo pravilni postopki merjenja. Če pa so stekleni sistemi kompleksni in je za določanje spektralnih parametrov potrebno več meritev, je negotovost kumulativna glede na število meritev in se mora upoštevati pri končnih rezultatih. Izraz vmesnik, ki se uporablja v tem evropskem standardu, je površina, ki jo označujeta prosojnost in odsevi svetlobnih intenzitet.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 410:1999 - Steklo v stavbah - Določevanje svetlobnih in sončnih karakteristik stekla 12-feb-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi