SIST EN 16247-4:2014

Oznaka standarda: SIST EN 16247-4:2014
Koda projekta: JW001004
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Energy audits - Part 4: Transport
Naslov (slovenski): Energetske presoje - 4. del: Transport
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16247-4:2014 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
SIST EN 16247-4:2014 slovenski jezik Active SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju
ICS: 03.100.70 03.220.01 27.015
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Referenčna oznaka: EN 16247-4:2014
Področje projekta (angleško): EN 16247-4 shall be used in conjunction with and is supplementary to EN 16247-1, Energy audits - Part 1: General requirements. It provides additional requirements to EN 16247-1 and shall be applied simultaneously. The procedures described here apply to the different modes of transport (road, rail, marine and aviation), as well as the different ranges (local to long distance) and what is transported (basically, goods and people). This European Standard specifies the requirements, methodology and deliverables specific to energy audits in the transport sector, every situation in which a displacement is made, no matter who the operator is (a public or private company or whether the operator is exclusively dedicated to transport or not), is also addressed in this document. This European Standard advises on both the optimization of energy within each mode of transport, as well as selecting the best mode of transport in each situation; the conclusions drawn by the energy audit can influence decisions on infrastructure and investment e.g. in teleconferencing or web meetings. Energy audits of buildings and processes associated with transport can be conducted respectively with the EN 16247-2 Buildings and EN 16247-3 Processes e.g. pipelines, depots and escalators/travelators. This part of the standard does not include the infrastructure which supplies energy e.g. the electricity generation of energy for railways.
Področje projekta (slovensko): EN 16247-4 se uporablja v povezavi s standardom EN 16247-1, Energetske presoje - 1. del: Splošne zahteve in kot njegov dodatek. Zagotavlja dodatne zahteve standarda EN 16247-1 in se mora uporabljati istočasno. Opisani postopki veljajo za različne načine prevoza (cestni, železniški, ladijski, letalski), različne obsege (lokalni ali prevoz na dolge razdalje) in za elemente, ki se prevažajo (blago in osebe). Ta evropski standard določa zahteve, metodologijo in končne rezultate, ki so specifični za energetske presoje v prometnem sektorju; prav tako ta dokument obravnava vsako situacijo, v kateri pride do premika, ne glede na izvajalca (javno ali zasebno podjetje ali če se izvajalec ukvarja izključno s prevozom). Ta evropski standard svetuje glede optimizacije energije pri vsakem načinu prevoza in glede izbire najprimernejšega načina prevoza v vsaki situaciji; zaključki energetske presoje lahko vplivajo na odločitve glede infrastrukture in naložb npr. v telekonference ali spletne sestanke. Energetska presoja stavb in procesov, povezanih s transportom, se lahko izvaja v skladu s standardom EN 16247-2 Stavbe in EN 16247-3 Procesi, npr. cevovodi, skladišča in tekoče stopnice/tekoče klančine. Ta del standarda ne vključuje infrastrukture, ki zagotavlja energijo, npr. proizvodnjo električne energije za železnice.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 16247-4:2020 - Energetske presoje - 4. del: Promet 08-maj-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi