SIST EN 14476:2013+A2:2019

Oznaka standarda: SIST EN 14476:2013+A2:2019
Koda projekta: 00216130
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area - Test method and requirements (Phase 2/Step 1)
Naslov (slovenski): Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje virucidnega delovanja v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1) (vključno z dopolnilom A2)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14476:2013+A2:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 11.080.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN 14476:2013+A2:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a test method and the minimum requirements for virucidal activity of chemical disinfectant and antiseptic products that form a homogeneous physically stable preparation when diluted with hard water or in the case of ready-to-use products, i. e, products that are not diluted when applied, with water. Products can only be tested at a concentration of 80 % (97 %, with a modified method for special cases) as some dilution is always produced by adding the test organisms and interfering substance. This European Standard applies to products that are used in the medical area in the fields of hygienic handrub, hygienic handwash, instrument disinfection by immersion, surface disinfection by wiping, spraying, flooding or other means and textile disinfection. This European Standard applies to areas and situations where disinfection is medically indicated. Such indications occur in patient care, for example: - in hospitals, in community medical facilities, and in dental institutions; - in clinics of schools, of kindergartens, and of nursing homes; and may occur in the workplace and in the home. It may also include services such as laundries and kitchens supplying products directly for the patients. NOTE 1 The method described is intended to determine the activity of commercial formulations or active substances under the conditions in which they are used. NOTE 2 This method corresponds to a phase 2, step 1 test. NOTE 3 EN 14885 specifies in detail the relationship of the various tests to one another and to "use recommendations".
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa preskusno metodo in minimalne zahteve za virucidno delovanje kemičnih razkužil in antiseptikov, ki tvorijo homogen, fizikalno stabilen pripravek, če so razredčeni s trdo vodo ali, pri proizvodih, ki so pripravljeni za uporabo (tj. proizvodih, ki med uporabo niso razredčeni), z vodo. Proizvode je mogoče preskušati samo pri 80-odstotni koncentraciji (s prilagojeno metodo v posebnih primerih 97-odstotni), ker dodajanje preskusnih organizmov in moteče snovi vedno povzroči razredčenje. Ta evropski standard se uporablja za proizvode, ki se uporabljajo na področju zdravstva pri higienskem drgnjenju rok, higienskem umivanju rok, dezinfekciji instrumentov s potapljanjem, površinski dezinfekciji z brisanjem, pršenjem, zalivanjem ali pri drugih načinih dezinfekcije in dezinfekciji tekstilij. Ta evropski standard se uporablja za področja in primere, ko obstajajo zdravniške indikacije za dezinfekcijo. Te indikacije se pojavljajo pri negi bolnikov, na primer: – v bolnišnicah, javnih zdravstvenih in zobozdravstvenih ustanovah; – v ambulantah šol, vrtcev in domov za starejše; in lahko se pojavljajo na delovnem mestu ali doma. Vključujejo lahko tudi storitve, kot so pralnice in kuhinje, ki proizvode dostavljajo neposredno bolnikom. OPOMBA 1: Opisana metoda je namenjena določevanju dejavnosti komercialnih oblik ali aktivnih snovi pod pogoji, v katerih se uporabljajo. OPOMBA 2: Ta metoda ustreza preskusu stopnje 1 faze 2. OPOMBA 3: Standard EN 14885 podrobno določa razmerje med različnimi preskusi in »priporočili za uporabo«.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14476:2013+A1:2015 - Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje virucidnega delovanja v medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1) 01-Sep-2019
Konsolidira SIST EN 14476:2013+A1:2015/kFprA2:2018 - Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje virucidnega delovanja v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1) - Dopolnilo A2 01-Sep-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi