SIST EN 690:2014

Oznaka standarda: SIST EN 690:2014
Koda projekta: 00144286
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Agricultural machinery - Manure spreaders - Safety
Naslov (slovenski): Kmetijski stroji - Trosilniki hlevskega gnoja - Varnost
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 690:2014 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo
ICS: 65.060.25
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Referenčna oznaka: EN 690:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard, to be used together with EN ISO 4254-1, specifies the safety requirements and their verification for the design and construction of self-propelled, mounted, semi-mounted and trailed manure spreaders, provided with vertical or horizontal axes rotors rear spreader device or with vertical axes disc rear spreader device. In addition, it specifies the type of information on safe working practices to be provided by the manufacturer. When requirements of this document are different from those which are stated in EN ISO 4254-1, the requirements of this document take precedence over the requirements of EN ISO 4254-1 for machines that have been designed and built according the provisions of this document. This European Standard, taken together with EN ISO 4254-1, deals with all the significant hazards, hazardous situations and events relevant to manure spreaders, when they are used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Table 1), excepting the hazards arising from: - vibrations of self-propelled machinery; - travelling function of self-propelled machinery; - overturning in regard to the protection of the operator at the driving station of a self-propelled machine; - hazards related to conveying devices other than those defined in 3.3.1 and 3.3.2, for example load push/push-off device.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard, ki se uporablja skupaj s standardom EN ISO 4254-1, določa varnostne zahteve in njihovo preverjanje za projektiranje ter konstrukcijo samognanih, priklopnih, polpriklopnih in vlečenih trosilnikov hlevskega gnoja z zadnjo trosilno napravo z rotorji z navpičnimi ali vodoravnimi osmi ali z zadnjo trosilno napravo z diskom z navpičnimi osmi. Poleg tega določa vrsto podatkov glede varnih delovnih postopkov, ki jih mora zagotoviti proizvajalec. Če se zahteve tega dokumenta razlikujejo od zahtev, navedenih v standardu EN ISO 4254-1, imajo zahteve tega dokumenta prednost pred zahtevami standarda EN ISO 4254-1 za stroje, ki so zasnovani in izdelani v skladu z določbami tega dokumenta. Ta evropski standard skupaj s standardom EN ISO 4254-1 obravnava vse večje nevarnosti, nevarne razmere in primere, ki se nanašajo na trosilnike hlevskega gnoja, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, kot jih je predvidel proizvajalec (glej preglednico 1), razen nevarnosti, ki jih povzročajo: – vibriranje samognanih strojev; – funkcija premikanja samognanih strojev; – prevračanje v zvezi z zaščito upravljavca na upravljalni postaji samognanega stroja; – nevarnosti, povezane z napravami za prenos, ki niso zajete v točkah 3.3.1 in 3.3.2, na primer naprava za potiskanje/odrivanje bremen.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 690:1995+A1:2009 - Kmetijski stroji - Trosilniki hlevskega gnoja - Varnost 01-jan-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi