SIST EN 12681-2:2018

Oznaka standarda: SIST EN 12681-2:2018
Koda projekta: 00190076
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Founding - Radiographic testing - Part 2: Techniques with digital detectors
Naslov (slovenski): Livarstvo - Radiografsko preskušanje - 2. del: Tehnike z digitalnimi detektorji
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12681-2:2018 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IFEK - Železne kovine
ICS: 77.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Referenčna oznaka: EN 12681-2:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard gives specific procedures for industrial X-ray and gamma radiography for discontinuity detection purposes, using NDT (Non-destructive testing) digital X-ray image detectors. This part of EN 12681 specifies the requirements for digital radiographic testing by either computed radiography (CR) or radiography with digital detector arrays (DDA) of castings. Digital detectors provide a digital grey value image which can be viewed and evaluated using a computer. NOTE This part of EN 12681 complies with EN 14784-2 for CR. Some clauses and annexes are taken from EN ISO 17636-2. This part of EN 12681 describes the recommended procedure for detector selection and radiographic practice. Selection of computer, software, monitor, printer and viewing conditions are important but are not the main focus of this standard. The procedure specified in this standard provides the minimum requirements for radiographic practice which permit exposure and acquisition of digital radiographs with equivalent sensitivity for detection of imperfections as film radiography, as specified in Part 1 of this standard. The requirements on image quality in class A and B testing of Annex A consider the good workmanship quality for general casting applications as also required in Part 1 of this standard for film radiography. The classes AA and BA reflect the quality requirements of current automated and semi-automated radiographic inspection systems with DDAs (computer based flaw recognition or visual inspection) and mini or micro focus tubes (spot size ≤ 1 mm) with reduced requirements to the unsharpness. The described procedures are applicable to castings produced by any casting process, especially for steel, cast iron, aluminium, cobalt, copper, magnesium, nickel, titanium, zinc and any alloys of them. This part of this European Standard does not apply to: - the testing of welded joints (see EN ISO 17636-2); - film radiography; - real time testing with radioscopy.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa posebne postopke za industrijsko radiografijo z rentgenskimi ali gama žarki za namene odkrivanja prekinitev na podlagi digitalnih detektorjev rentgenskih slik NDT (neporušitveno preskušanje). Ta del standarda EN 12681 določa zahteve za digitalno radiografsko preskušanje z računalniško radiografijo (CR) ali radiografijo z digitalnimi detektorskimi nizi (DDA) pri ulitkih. Digitalni detektorji zagotavljajo digitalno sivinsko sliko (GV), ki jo je mogoče prikazati in ovrednotiti prek računalnika. OPOMBA: Ta del standarda EN 12681 je v skladu s standardom EN 14784-2 za CR. Nekatere točke in dodatki so pridobljeni iz standarda EN ISO 17636-2. Ta del standarda EN 12681 določa priporočen postopek za izbiro detektorja in radiografsko prakso. Izbira računalnika, programske opreme, monitorja, tiskalnika in pogojev prikaza je pomembna, vendar ni ključni del tega standarda. Postopek, določen v tem standardu, zagotavlja minimalne zahteve za radiografsko prakso, ki omogočajo izpostavljenost in pridobivanje digitalnih radiografskih slik z občutljivostjo zaznavanja napak, enako kot pri radiografskem filmu, kot je opredeljeno v 1. delu tega standarda. Zahteve glede kakovosti slike pri preskušanju v skladu z razredoma A in B iz dodatka A obravnavajo dobro kakovost izdelave pri splošnih postopkih litja kot zahtevano tudi v 1. delu tega standarda za filmsko radiografijo. Razreda AA in BA odražata zahteve glede kakovosti sedanjih avtomatiziranih in polavtomatiziranih sistemov radiografskih pregledov z nizi DDA (računalniško prepoznavanje napak ali vizualni pregled) in mini ali mikro fokusnih cevk (velikost zaznavanja ≤ 1 mm) z zmanjšanimi zahtevami glede neostrine. Opisani postopki se uporabljajo za ulitke, ki nastanejo pri postopku litja, zlasti za jeklo, lito železo, aluminij, kobalt, baker, magnezij, nikelj, titan, cink in njihove zlitine. Ta del tega evropskega standarda se ne uporablja za: – preskušanje varjenih spojev (glej EN ISO 17636-2); – filmsko radiografijo; – preskušanje v realnem času z radioskopijo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 12681:2003 - Livarstvo – Radiografska preiskava 01-maj-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi