SIST EN ISO 12944-8:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 12944-8:2018
Koda projekta: 00139500
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 8: Development of specifications for new work and maintenance (ISO 12944-8:2017)
Naslov (slovenski): Barve in laki - Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 8. del: Priprava specifikacij za novogradnje in vzdrževanje (ISO 12944-8:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 12944-8:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IBLP - Barve, laki in premazi
ICS: 25.220.20 87.040 91.080.13
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Referenčna oznaka: EN ISO 12944-8:2017
Področje projekta (angleško): This document covers the development of specifications for corrosion protection of steel structures using protective paint systems. It relates to new work and maintenance in the workshop or on site and is also applicable to the corrosion protection of individual components. This document covers the corrosion protection of steel structures exposed to different corrosion stresses by environments such as indoors, open-air and immersion in water or burial in soil, as well as special stresses, due for example, to medium or high temperatures. The need for different durability ranges is considered. Steel surfaces that have been hot-dip-galvanized, metal-sprayed, zinc-electroplated or sherardized, and previously painted steel surfaces, are also covered by this document. In this document, reference areas for assessing the quality of the corrosion protection work and the performance of the protective paint systems used are dealt with. This document provides detailed flow charts for planning new work and maintenance, which are taken into account when writing a specification. This document can also be used as a guide if extreme corrosion stresses or high temperatures occur, or if the protective paint systems are to be used on other substrates, such as non-ferrous metals or concrete, to define suitable specifications.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument zajema pripravo specifikacij za protikorozijsko zaščito jeklenih konstrukcij z uporabo zaščitnih premaznih sistemov. Nanaša se na novogradnje in vzdrževanje v delavnici ali na mestu uporabe konstrukcije in se uporablja tudi za protikorozijsko zaščito posameznih sestavnih delov. Ta dokument zajema protikorozijsko zaščito jeklenih konstrukcij, izpostavljenih različnim korozijskim obremenitvam (npr. v zaprtih prostorih, na prostem in pri potopu v vodo ali zakopanosti v zemljo) ter posebnim obremenitvam (npr. zaradi izpostavljenosti srednje visokim ali visokim temperaturam). Upoštevana je potreba po različnih razponih trajnosti. V tem dokumentu so zajete tudi jeklene površine, ki so bile vroče galvanizirane, kovinsko brizgane, galvanizirane s cinkom ali šeradirane, in predhodno premazane jeklene površine. V tem dokumentu so obravnavana referenčna območja za ocenjevanje kakovosti ukrepov protikorozijske zaščite in učinkovitosti zaščitnih premaznih sistemov. Ta dokument vključuje podrobne diagrame poteka za načrtovanje novogradenj in vzdrževanja, ki se upoštevajo pri pripravi specifikacije. Ta dokument se lahko uporablja tudi kot vodilo, če se pojavijo ekstremne korozijske obremenitve ali visoke temperature ali če se zaščitni premazni sistemi uporabljajo za druge podlage, kot so neželezne kovine ali beton, za določitev ustreznih specifikacij.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 12944-8:1998 - Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 8. del: Razvoj specifikacij za novogradnje in vzdrževanje (ISO 12944-8:1998) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 12944-8:1998 - Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 8. del: Razvoj specifikacij za novogradnje in vzdrževanje (ISO 12944-8:1998) 01-Feb-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi