SIST EN IEC 60793-2:2020

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60793-2:2020
Koda projekta: 67700
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Optical fibres - Part 2: Product specifications - General (IEC 60793-2:2019)
Naslov (slovenski): Optična vlakna - 2. del: Specifikacije izdelka - Splošno (IEC 60793-2:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60793-2:2020 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOC - Mobilne komunikacije
ICS: 33.180.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-03
Referenčna oznaka: EN IEC 60793-2:2019
Področje projekta (angleško): This document contains the general specifications for both multimode and singlemode optical fibres. Sectional specifications for each of the four categories of multimode fibres: A1, A2, A3, and A4 (part of the multimode fibre class A) contain requirements specific to each category. Sectional specifications for each of the three single-mode fibre classes, B, C and D contain requirements common to each class. Each sectional specification includes family specifications (in normative annexes) that contain requirements for the applicable category or sub-categories. These sub-categories are distinguished on the basis of different fibre types or applications. The requirements of this document apply to all classes. Each sectional specification contains the requirements that are common to all the family specifications that are within it. These common requirements are copied to the family specification for ease of reference. Tests or measurement methods are defined for each specified attribute. Where possible, these definitions are by reference to an IEC International Standard (see IEC 60793-1 series) - otherwise the test or measurement method is outlined in the relevant sectional specification. Table 1 defines the sectional specifications. The relevant family specifications are defined within the sectional specifications as normative annexes (see Tables 2 to 5).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument zajema splošne specifikacije za večrodna in enorodna optična vlakna. Področne specifikacije za vsako od štirih kategorij večrodnih vlaken: A1, A2, A3 in A4 (del razreda večrodnih vlaken A) vključujejo zahteve, ki so značilne za vsako kategorijo. Področne specifikacije za vse tri razrede enorodnih vlaken, tj. B, C in D, vsebujejo zahteve, ki so skupne vsem razredom. Vsaka področna specifikacija zajema skupinske specifikacije (v normativnih dodatkih), ki vključujejo zahteve za ustrezno kategorijo ali podkategorije. Te podkategorije se razlikujejo glede na različne vrste ali načine uporabe vlaken. Zahteve tega dokumenta se uporabljajo za vse razrede. Vsaka področna specifikacija vključuje zahteve, ki so skupne vsem skupinskim specifikacijam v njenem okviru. Te skupne zahteve so za lažje sklicevanje kopirane v skupinsko specifikacijo. Preskusne ali merilne metode so opredeljene za vsako navedeno lastnost. Kadar je to mogoče, se te opredelitve sklicujejo na mednarodni standard IEC (glej skupino standardov IEC 60793-1); v nasprotnem primeru je preskusna ali merilna metoda opisana v ustrezni področni specifikaciji. V preglednici 1 so opredeljene področne specifikacije. Ustrezne skupinske specifikacije so opredeljene v okviru področnih specifikacij kot normativni dodatki (glej preglednice od 2 do 5).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60793-2:2016 - Optična vlakna - 2. del: Specifikacije izdelka - Splošno (IEC 60793-2:2015) 24-dec-2019
Revidiran SIST EN 60793-2:2016 - Optična vlakna - 2. del: Specifikacije izdelka - Splošno (IEC 60793-2:2015) 17-jul-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi