SIST EN 16910:2018

Oznaka standarda: SIST EN 16910:2018
Koda projekta: 00256643
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Rolling stock - Requirements for non-destructive testing on running gear in railway maintenance - Part 1: Wheelsets
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Vozna sredstva - Zahteve za neporušitveno preskušanje na tekalnih sestavih pri vzdrževanju železnice - 1. del: Kolesne dvojice
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16910:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 45.060.01 45.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Referenčna oznaka: EN 16910-1:2018
Področje projekta (angleško): This standard provides the specific requirements for non-destructive testing (NDT) of wheelsets for: — in-service inspection, — off-vehicle inspection, — NDT Personnel Certification (incl. training, qualification, renewal), — NDT Procedure and Instruction, — introduction of new NDT Techniques, For this standard, the following NDT methods considered are: — ultrasound testing (UT), — magnetic particle testing (MT), — eddy current testing (ET), For application of these methods, a catalogue of common defects is given as guidance. Other methods considered in ISO 9712 are outside the scope of this standard. For application of this standard the definition of the “Wheelset Class” is given and attached to the Railway Maintenance Sector as named in ISO 9712. Specific NDT requirements for infrastructure or requirements relating to the quality of new products delivered by manufacturers are not within the scope of this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa posebne zahteve za neporušitveno preskušanje (NDT) kolesnih dvojic za: – pregled med obratovanjem, – pregled kolesnih dvojic, ki niso nameščene na vozilu, – certifikacijo osebja za NDT (vklj. z usposabljanjem, kvalifikacijami, obnovitvijo), – postopke in navodila za NDT, – uvedbo novih tehnik za NDT. Ta standard se nanaša na naslednje metode za NDT: – ultrazvočno preskušanje (UT), – preskušanje z magnetnimi delci (MT), – preskušanje z metodo vrtinčnih tokov (ET). Za uporabo teh metod je naveden katalog pogostih napak, ki služi kot smernice. Druge metode, obravnavane v standardu ISO 9712, niso zajete v področje uporabe tega standarda. Za uporabo tega standarda je navedena opredelitev »razreda kolesnih dvojic« in priložena razdelku o vzdrževanju železnice, kot je imenovan v standardu ISO 9712. Posebne zahteve glede NDT za infrastrukturo ali zahteve v zvezi s kakovostjo novih izdelkov, ki jih dobavijo proizvajalci, niso zajete v področje uporabe tega standarda.

Najbolje prodajani standardi