SIST EN 60728-5:2016

Oznaka standarda: SIST EN 60728-5:2016
Koda projekta: 58476
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 5: Headend equipment
Naslov (slovenski): Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 5. del: Oprema glavne sprejemne postaje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60728-5:2016 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema
ICS: 33.060.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-07
Referenčna oznaka: EN 60728-5:2016
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60728 specifies the characteristics of equipment used in the headends of terrestrial broadcast and satellite receiving systems (without satellite outdoor units and without those broadband amplifiers in the headend as described in IEC 60728-3). The satellite outdoor units for fixed satellite systems (FSS) are described in ETSI ETS 300 158, and for broadcast satellite systems (BSS) in ETSI ETS 300 249. Test methods for both types (FSS and BSS) of satellite outdoor units are laid down in ETSI ETS 300 457. This part of IEC 60728 a) covers the frequency range 5 MHz to 3 000 MHz; b) identifies performance requirements for certain parameters; c) lays down data publication requirements for certain parameters; d) stipulates methods of measurements; e) introduces minimum requirements defining quality grades (Q-grades). This part of IEC 60728 specifies the overall characteristics for upstream/downstream signals between external sources/sinks (for example, antennas, cable modem termination systems, etc.) and the system interface to the cable network. In the case of modular headend systems, single equipment items such as modulators, converters, etc. are also described. Cable modem termination systems, encrypters, decrypters, etc. are not described in this part of IEC 60728. If such equipment is used in headends, the relevant parameters for RF, video, audio and data interfaces should be met. According to the definitions in 3.1, the headends are divided into the following three quality grades: • Grade 1: central headend; • Grade 2: hub headend or hubsite; • Grade 3: MATV headend/individual reception headend.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60728 določa značilnosti opreme, ki se uporablja za glavne sprejemne postaje prizemnih radiodifuzijskih in satelitskih sprejemnih sistemov (brez zunanjih satelitskih enot in tistih širokopasovnih ojačevalnikov v glavni sprejemni postaji, kot so opisani v standardu IEC 60728-3). Zunanje satelitske enote za fiksne satelitske sisteme (FSS) so opisane v standardu ETSI ETS 300 158, tiste za radiodifuzijske satelitske sisteme (BSS) pa v standardu ETSI ETS 300 249. Preskusne metode za obe vrsti (fiksni in radiodifuzijski satelitski sistemi) zunanjih satelitskih enot so določene v standardu ETSI ETS 300 457. Ta del standarda IEC 60728 a) zajema frekvenčno območje od 5 MHz do 3000 MHz; b) opredeljuje zahteve glede učinkovitosti za določene parametre; c) določa zahteve za objavo podatkov za določene parametre; č) določa metode za merjenje; d) uvaja minimalne zahteve, ki opredeljujejo kakovostne razrede (K-razredi). Ta del standarda IEC 60728 določa splošne značilnosti signalov navzgornjega/navzdolnjega prenosa med zunanjimi viri/odtoki (npr. antene, sistemi zaključevanja kabelskih modemov itd.) ter sistemskim vmesnikom kabelskega omrežja. V primeru modularnih sistemov glavnih sprejemnih postaj so opisani tudi posamezni elementi opreme, kot so modulatorji, pretvorniki itd. Prekinitveni sistemi kabelskih modemov, kodirniki, dekodirniki itd. niso opisani v tem delu standarda IEC 60728. Če je takšna oprema uporabljena v glavnih sprejemnih postajah, morajo biti izpolnjeni ustrezni parametri za radiofrekvenčne, video, zvočne in podatkovne vmesnike. V skladu z definicijami iz točke 3.1 so glavne sprejemne postaje razdeljene v naslednje tri kakovostne razrede: • 1. razred: osrednja glavna sprejemna postaja; • 2. razred: razdelilna glavna sprejemna postaja ali razdelilna postaja; • 3. razred: glavna sprejemna postaja MATV/glavna sprejemna postaja za posamezni sprejem.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 60728-5:2008 - Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 5. del: Oprema glavne sprejemne postaje (IEC 60728-5:2007) 12-Jun-2014
Nadomešča SIST EN 60728-5:2008 - Kabelska omrežja za televizijske in zvokovne signale ter interaktivne storitve - 5. del: Oprema glavne sprejemne postaje (IEC 60728-5:2007) 26-Apr-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi