SIST EN IEC 62443-3-3:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62443-3-3:2019
Koda projekta: 66556
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial communication networks - Network and system security - Part 3-3: System security requirements and security levels (IEC 62443-3-3:2013)
Naslov (slovenski): Industrijska komunikacijska omrežja - Zaščita omrežja in sistema - 3-3. del: Zahteve za zaščito in nivoje varnosti sistemov (IEC 62443-3-3:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62443-3-3:2019 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.01 35.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-11
Referenčna oznaka: EN IEC 62443-3-3:2019
Področje projekta (angleško): This part of the IEC 62443 series provides detailed technical control system requirements (SRs) associated with the seven foundational requirements (FRs) described in IEC 62443‑1‑1 including defining the requirements for control system capability security levels, SL-C(control system). These requirements would be used by various members of the industrial automation and control system (IACS) community along with the defined zones and conduits for the system under consideration (SuC) while developing the appropriate control system target SL, SL-T(control system), for a specific asset. As defined in IEC 62443‑1‑1 there are a total of seven FRs: a) Identification and authentication control (IAC), b) Use control (UC), c) System integrity (SI), d) Data confidentiality (DC), e) Restricted data flow (RDF), f) Timely response to events (TRE), and g) Resource availability (RA). These seven requirements are the foundation for control system capability SLs, SL-C (control system). Defining security capability at the control system level is the goal and objective of this standard as opposed to target SLs, SL-T, or achieved SLs, SL-A, which are out of scope. See IEC 62443‑2‑1 for an equivalent set of non-technical, program-related, capability SRs necessary for fully achieving a control system target SL.
Področje projekta (slovensko): Ta del skupine standardov IEC 62443 podaja podrobne tehnične zahteve za nadzorne sisteme (SR), ki so povezane s sedmimi temeljnimi zahtevami (FR), opisanimi v standardu IEC 62443 1 1, vključno z določanjem zahtev za nivoje varnosti zmogljivosti nadzornega sistema, SL-C (nadzorni sistem). Te zahteve bodo uporabljali različni člani skupnosti industrijske avtomatizacije in nadzornih sistemov (IACS) poleg opredeljenih con in vodov za obravnavani sistem (SuC) pri razvijanju ustreznih ciljnih nivojev varnosti nadzornega sistema, SL-T (nadzorni sistem), za določeno dobrino. Kot je opredeljeno v standardu IEC 62443 1 1, obstaja sedem temeljnih zahtev: a) nadzor identifikacije in preverjanja pristnosti (IAC), b) nadzor uporabe (UC), c) celovitost sistema (SI), d) zaupnost podatkov (DC), e) omejen pretok podatkov (RDF), f) pravočasen odziv na dogodke (TRE) in g) razpoložljivost virov (RA). Teh sedem zahtev so temelj za nivoje varnosti zmogljivosti nadzornega sistema, SL-C (nadzorni sistem). Opredelitev zmogljivosti zaščite na ravni nadzornega sistema je cilj tega standarda v nasprotju s ciljnimi nivoji varnosti, SL-T, ali doseženimi nivoji varnosti, SL-A, ki niso zajeti. Glej standard IEC 62443 2 1 za enakovreden nabor netehničnih, s programom povezanih zahtev za sistem, ki so potrebne za v celoti dosežene ciljne nivoje varnosti nadzornega sistema.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN IEC 62443-3-3:2019/AC:2020 - Industrijska komunikacijska omrežja - Zaščita omrežja in sistema - 3-3. del: Zahteve za zaščito in nivoje varnosti sistemov (IEC 62443-3-3:2013/COR1:2014) 17-sep-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi