SIST-TP ISO/TR 17276:2017

Oznaka standarda: SIST-TP ISO/TR 17276:2017
Koda projekta: 059500
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Cosmetics - Analytical approach for screening and quantification methods for heavy metals in cosmetics
Naslov (slovenski): Kozmetika - Analizni pristop za presejalne in kvantitativne metode za težke kovine v kozmetiki
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP ISO/TR 17276:2017 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 71.100.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-11
Referenčna oznaka: ISO/TR 17276:2014
Področje projekta (angleško): This Technical Report introduces most common and typical analytical approaches for screening and quantification of heavy metals of general interest at both raw material and finished product level. This Technical Report covers techniques from traditional colourimetric reaction, which can be executed without expensive instrument to the high-end one, like that of inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS), which allows detection of elements at μg/kg level. Thus, this Technical Report covers the advantages and disadvantages of each analytical technique so that a suitable approach can be chosen. The intent of this Technical Report is not to set or suggest acceptable concentration limits of heavy metals in both raw materials and finished products which have to be determined by each regulatory authority. NOTE 1 The term “heavy metals” is widely used without single definition. NOTE 2 Elements can be specified as heavy metals by one legislation, while not by others.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo uvaja najpogostejše in najobičajnejše analizne pristope za presejanje in kvantifikacijo težkih kovin splošnega pomena tako na ravni surovin kot na ravni končnih proizvodov. To tehnično poročilo zajema tehnike iz tradicionalne kolorimetrične reakcije, ki se lahko izvede z različnimi instrumenti (od osnovnih do vrhunskih), kot je masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS), ki omogoča ugotavljanje prisotnosti elementov na ravni μg/kg. To tehnično poročilo tako zajema prednosti in slabosti vsake analizne tehnike, da se lahko izbere ustrezen pristop. Namen tega tehničnega poročila ni določiti ali predlagati sprejemljive mejne koncentracije težkih kovin v surovinah in končnih proizvodih, ki jih mora opredeliti posamezen regulativni organ. OPOMBA 1: Izraz »težke kovine« se pogosto uporablja brez enotne opredelitve. OPOMBA 2: Elementi so lahko kot težke kovine opredeljeni v okviru določene zakonodaje, ne pa tudi v okviru drugih zakonodaj.

Najbolje prodajani standardi