SIST EN 454:2015

Oznaka standarda: SIST EN 454:2015
Koda projekta: 00153160
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Food processing machinery - Planetary mixers - Safety and hygiene requirements
Naslov (slovenski): Stroji za predelavo hrane - Planetarni mešalniki - Varnostne in higienske zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 454:2015 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 67.260
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-02
Referenčna oznaka: EN 454:2014
Področje projekta (angleško): This standard specifies safety and hygiene requirements for the design and manufacture of fixed bowl planetary mixers with a tool having a planetary movement. The capacity of the bowl is greater than or equal to 5 l and less than or equal to 200 l. These machines are used to process various ingredients e.g. cocoa, flour, sugar, oils and fat, minced meat, eggs, and other ingredients, in the catering, bakery, pizza, pastry and confectionary industry. These machines are sometimes used in other industries (e.g. pharmaceutical industry, chemical industry, printing, etc.), but hazards related to these uses are not dealt with in this standard. Processing is carried out in cycles of variable duration. It can be either manually or automatically-controlled, in individual cycles or on a cycle repeat basis, etc. Manual operations are sometimes necessary to add ingredients without stopping the beater. On machines fitted with a bowl lifting and lowering device or with a device for moving the bowl/head/beater vertically the working position is that when the beater is nearest to the bottom of the bowl. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to planetary mixers, when they are used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer. It deals with the hazards due to the use, the maintenance and the cleaning. This European standard does not deal with the following machines: - catering attachment for planetary mixers (see EN 12851); - continuously fed machines; - dough mixers (see EN 453); - experimental and testing machines under development by the manufacturers; - domestic appliances. This document is not applicable to machines which are manufactured before its date of publication as a European standard.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa varnostne in higienske zahteve za načrtovanje in izdelavo planetarnih mešalnikov z nepremičnimi posodami z orodjem s planetarnim gibanjem. Prostornina posode je večja ali enaka 5 l in manjša ali enaka 200 l. Ti stroji se uporabljajo za predelavo različnih sestavin, npr. kakava, moke, sladkorja, olj in maščob, mletega mesa, jajc in drugih sestavin pri kateringu, v pekarnah, picerijah, pri izdelavi testa in v industriji slaščic. Ti stroji se včasih uporabljajo v drugih industrijah (npr. v farmaciji, kemijski industriji, tiskarstvu itd.), vendar nevarnosti, povezane s temi uporabami, niso obravnavane v tem standardu. Obdelava se izvaja v različno dolgih ciklih. Nadzorovana je lahko ročno ali avtomatsko, v posameznih ciklih ali s ponavljajočimi cikli itd. Včasih je potrebno ročno dodajanje sestavin brez ustavljanja stepalnika. Pri strojih, ki so opremljeni napravo za dviganje in spuščanje posode ali napravo za premikanje posode/glave/stepalnika navpično v delovnem položaju, je to takrat, ko je stepalnik najbližje dnu posode. Ta evropski standard opisuje vsa večja tveganja, nevarne situacije in nevarne dogodke v zvezi s planetarnimi mešalniki, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec. Obravnava nevarnosti zaradi uporabe, vzdrževanja in čiščenja. Ta evropski standard ne obravnava naslednjih strojev: – nastavkov za katering za planetarne mešalnike (glej EN 12851); – strojev z nenehnim podajanjem; – mešalnikov testa (glej EN 453); – poskusnih in preskusnih strojev, ki jih razvijajo proizvajalci; – gospodinjskih aparatov. Ta dokument se ne uporablja za stroje, ki so bili izdelani pred datumom objave dokumenta kot evropskega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 454:2001+A1:2010 - Stroji za predelavo hrane - Planetarni mešalniki - Varnostne in higienske zahteve 01-feb-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi